Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thông bạch Đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang

{edocs}document/POSTER-TRUNGTUPHAPVIENMINHDANGQUANG_2.pdf,600,600{/edocs}

 

    Chia sẻ với thân hữu: