CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 16

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Nhằm củng cố giới hạnh và thắp sáng lý tưởng các vị Thức-xoa-ma-na, Sa-di / Sa-di-ni và tập sự, Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III tổ chức khóa tu BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH định kỳ mỗi năm 2 lần.

Mùa thu năm nay, được sự phát tâm của Ni sư Lãnh Liên, khóa tu BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH lần thứ 16 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chơn thuộc thị xã Buôn Hồ tỉnh Đăk Lăk.

Thời gian: Từ ngày 17 đến 27 tháng 8 năm Mậu Tuất (26/9 đến ngày 06/10/2018). Lưu ý: Các khóa sinh vân tập về địa điểm tu tập vào chiều 16 để tối ngày 16 họp chúng, phân tổ.  

Khất thực truyền thống: Ngày khai mạc và bế mạc.

Ban Chứng minh, Ban Tổ Chức và Ban Quản chúng như sau:

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng – Chứng minh GĐ III.

HT. Giác Phương – Chứng minh GĐ III.

HT. Giác Phùng – Tri sự phó Thường trực GĐ III.

BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, Trưởng ban Tổ chức

TT. Giác Tiến – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát, Phó Trưởng ban Tổ chức.

ĐĐ. Giác Hoàng – Phó Trưởng ban Thường trực ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.

NT. Cảnh Liên – Phó Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III.

NS. Lãnh Liên – Hóa chủ.   

ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký GĐ III, Trưởng ban Quản chúng.

ĐĐ. Giác Sanh – Quản chúng Tăng

ĐĐ. Giác Quân – Quản chúng Tăng

SC. Hiếu Liên – Phó Thư ký đặc trách Ni chúng.

SC. Loan Liên – Quản chúng Ni

SC. Hoa Liên – Quản chúng Ni

BAN GIÁO THỌ (dự kiến)

Thứ Ba, ngày 17: HT. Giác Trí

Thứ Tư, ngày 18: HT. Giác Phương 

Thứ Năm, ngày 19: ĐĐ. Giác Viễn

Thứ Sáu, ngày 20: NT. Cảnh Liên & NS. Hiếu Liên

Thứ Bảy, ngày 21: ĐĐ. Giác Nhường 

Chủ Nhật, ngày 22: ĐĐ. Giác Tuyên  

Thứ Hai, ngày 23: ĐĐ. Giác Tri

Thứ Ba, ngày 24: ĐĐ. Giác Hoàng

Thứ Tư, ngày 25: ĐĐ. Giác Phổ 

Thứ Năm, ngày 26: HT. Giác Trong

Thứ Sáu, ngày 27: Bế mạc  

Nay thông báo đến quý chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá liễu tri, tạo điều kiện thuận lợi cho các Thức-xoa-ma-na, Sa-di / Sa-di-ni, tập sự về địa điểm nêu trên để tu tập.  

Lưu ý: Các tư cụ cần đem theo: CMND, Y-bát, sổ Bồi dưỡng đạo hạnh, Luật nghi Khất sĩ, tọa cụ, muỗng, ca.

Nay thông báo đến quý Phật tử liễu tri để dành thời gian đến hộ trì, góp phần cho khóa tu được thập phần viên mãn.

Chúc tất cả luôn an lành và tinh tấn.

    Chia sẻ với thân hữu: