CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thông báo về việc An Cư của Giáo đoàn I

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam                                                  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xóm Chài, Phường 2, TP.Vĩnh Long                                                                  ---------

 

THÔNG BÁO

Nhằm mục đích trang nghiêm đời sống phạm hạnh Tăng đoàn xuất gia theo truyền thống Phật giáo nói chung và hệ phái Khất sĩ nói riêng hằng năm vào ba tháng mùa mưa, tất cả những người con Phật xuất gia đều phải tác pháp An Cư Kiết Hạ.

Theo lời đức Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ dạy: “Nên tập sống chung tu học: cái sống là nên phải sống chung - cái biết là nên phải học chung - cái linh là nên phải tu chung”.

Căn cứ lời đức Tổ sư chỉ dạy nêu trên, trong buổi họp lệ ngày mùng 4 tháng tư Giáp Ngọ năm 2014 tại Tổ đình tịnh xá Ngọc Viên, phường 2, Tp. Vĩnh Long, chư tôn Giáo phẩm Giáo đoàn I đã hòa hợp thống nhất: Bắt đầu mùa hạ năm nay tất cả Tỳ Kheo trong Giáo đoàn nên vân tập về Tổ đình tịnh xá Ngọc Viên (Tp. Vĩnh Long) hoặc tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh – Tp. HCM) để tác pháp An Cư Kiết Hạ 3 tháng mùa mưa, đúng 2 giờ chiều ngày 16 tháng 4 tại Tịnh xá Ngọc Viên và Tịnh xá Trung Tâm.

Rất mong chư Tôn đức vì lòng tôn kính lời dạy của đức Phật và đức Tổ sư vì sự trường tồn cho tương lai đạo pháp, chúng ta hoan hỷ tham dự đầy đủ.

Kính trân trọng thông báo.

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 5 năm 2014

TM. Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn I

(Đã ký)

 

                                                                                                             Hòa thượng Giác Giới

                                                     

* Bị chú: + Vì khóa tu Sa di tập sự tạm dừng, các vị Bổn sư nên sắp xếp cho các Sa di tập sự đều được tham dự tùng hạ đầy đủ. Rất mong!

    Chia sẻ với thân hữu: