CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiễn đưa Ân sư

 Đại lão Hòa thượng thượng Giác hạ Nhiên, Pháp chủ - Pháp sư Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới viên tịch mùng 3/8/2015 nhằm ngày 19/6 năm Ất Mùi tại California, Mỹ Quốc.

Bao năm đất khách Á – Âu

Tăng-già Khất sĩ gồm thâu sĩ hiền

Con trò hầu cận khắp miền

Nghe lời giáo dưỡng dịu hiền Thầy ban

Âm thanh trầm ấm dội vang

Khi như sư tử hống vang khắp trời

Giờ này im lặng đất trời

Mây trôi ngừng chảy sấm trời biến tan

Hai hàng suối lệ ngập tràn

Tăng Ni đồ chúng bàng hoàng nhớ thương

Năm châu khỏi tỏa trầm hương

Nguyện cầu Thầy đến Tây phương ngự tòa

Hào quang Thầy chiếu sáng lòa

Ta-bà đồ chúng cúi đầu lệ sa!

Con trò Tỳ-kheo Giác Huệ

Viện chủ Tổ đình Minh Đăng Quang, Âu Châu

Tịnh xá Ngọc Điểm, Pháp Quốc

Đại diện Tăng Ni, Phật tử Châu Âu

Kính bái

    Chia sẻ với thân hữu: