CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiễn Thầy

 (Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng giác Dũng – Trưởng giáo đoàn III)

Thầy nằm xuống cho ngàn sau vang bóng

Ôi tình thầy lồng lộng tựa hư không

Ân đức thầy vằn vặc ánh trăng rằm

Cả muôn triệu lòng người kính ngưỡng.

 

Thầy nằm xuống cả đất trời cảm động

Gió mây ngàn cũng thầm khóc chia ly

Đàn con thơ cung tiễn nhục thân Ngài

Trong khúc nhạc Chiêng cồng bi tráng.

 

Thầy nằm xuống lý vô thường rực sáng

Nhưng sao con vẫn cứ mãi u buồn

Vẫn ngậm ngùi thương tiếc bóng ân sư

Ân đức thầy con nhớ mãi không phai.

 

Thầy nằm xuống nhưng luôn hiện hữu

Thầy thể hiện sớm chứng nhập vô sinh

Để mau mau thể nhập cõi Ta-bà

Cứu muôn loài đang trầm luân đau khổ.

 

(Tịnh xá Ngọc Đức – Quãng Ngãi)

    Chia sẻ với thân hữu: