CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiểu sử Hòa thượng Giác Thông

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG GIÁC THÔNG

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh - Tây Ninh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng,

Kính bạch Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Quý Sư Cô,

Kính thưa Quý quan khách, quý nam nữ Phật tử

Kính thưa liệt quý vị,

Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm Giáp Ngọ - 2014, trước giờ làm Lễ cung tống kim quannhục thân Hòa thượng Giác Thông đến nơi trà tỳ, chúng con xin đại diện môn đồ pháp quyến Tịnh xá Ngọc Thạnh đầu thành đảnh lễ xin được cung tuyên đôi dòng tiểu sử của Ngài.

 I. THÂN THẾ

Hòa thượng GIÁC THÔNG, tục danh ĐỖ VĂN BÉ, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1939 tại Mỹ Hòa Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang trong một gia đình thâm tín Phật giáo.

Thân phụ là cụ ông Đỗ Nhựt Thăng, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Khiên. Hòa thượng là người anh cả trong số 6 anh chị em (3 trai, 3 gái), được nuôi dưỡng trong một gia đình nông dân hiền lành, có truyền thống đạo đức, nên từ nhỏ Hòa thượng đã là người sớm có tư chất hiền lương, có tâm thương người mến vật, là người con có hiếu với ông bà cha mẹ.

 2. ĐẠO NGHIỆP

Vốn có túc duyên với Phật Pháp, năm 26 tuổi vào ngày mùng 6 tháng 2 năm 1965, được sự đồng ý của song thân, Ngài được Bổn sư là Hòa Thượng Giác Giới tế độ thế phát xuất gia, theo Thầy học đạo tại Tịnh xá Ngọc Viên, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Sáu tháng sau, ngày 22 tháng 8 Năm 1965, thọ Sa-di giới tại Tịnh xá Ngọc Viên, Vĩnh Long.

Rồi lần lượt 9 năm tu học, với đạo tâm bất thối, phát túc siêu phương, dưới sự dìu dắt của Bổn sư, trong tinh thần sống chung tu học, đến ngày 15 tháng 7 năm 1974, Ngài được thọ Tỳ-kheo giới tại Tịnh xá Ngọc Liên, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

 3. HÀNH ĐẠO GIÁO HÓA

Từ tháng 7 năm 1976, Hòa thượng lãnh trách nhiệm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đồng, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Từ tháng 9 năm 1991 cho đến ngày viên tịch, Hòa thượng được sự phân công của Giáo đoàn, Hòa thượng tiếp tục lãnh trách trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Đối với công đức của Hòa thượngđã hiến dâng trọn đời cho Đạo pháp và chúng sanh, những tưởng trên bước đường phục vụ Hòa thượngcòn đóng góp nhiều hơn thế nữa, để cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn, cùng chư huynh đệ vui buồn có nhau, làm hải đăng định hướng cho Phật tử dõi bước noi theo, làm bóng cây che mát Phật tử giữa trời nắng hạ trên đường về bến giác. Nào ngờ đâu, một phút vô thường, huyễn thân tạm xả, ta bà hóa mãn, tịnh độ hoa khai, nên Hòathượng đã thuận theo lẽ vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc giờ phút ngày 21 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ - 2014, trụ thế 76 năm, xuất gia 49 năm, hạ lạp 40 năm. Quả thật:

“Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn.

Tử sinh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê”.

Kính bạch chư Tôn đức,

Thế là Hòa thượng sau 76 năm hiện hữu nơi cõi ta bà, 49 năm gởi thân vào chốn thiền môn, 40 năm an cư kiết hạ, và nhất là từ tháng 9 năm 1991 đến nay, trải qua 20 năm dài mang nặng trên vai bao công việc Phật sự nơi Tịnh xá Ngọc Thạnh, mặc dù chí nguyện chưa thành, nhưng Hòa thượng đã vội ra đi, song công đức và đạo hạnh của Hòa thượng đối với đạo pháp, Giáo hội, Giáo đoàn vẫn sống mãi trong tâm trí mọi người.

Nay đến giờ cung tống kim quan nhục thân Hòa thượng đến đài hỏa táng, xin được thay lời môn đồ Pháp quyến cung tuyên đôi dòng tiểu sử Hòa thượng.

NGƯỠNG BẠCH GIÁC LINH HÒA THƯỢNG THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

KÍNH BẠCH CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC CHỨNG MINH.

    Chia sẻ với thân hữu: