CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiểu sử Ni trưởng Hà Liên


Ni trưởng Hà Liên (1927 - 2004)

Kính lạy Đức Tổ Sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

Kính lạy Giác linh Đệ Nhứt Ni trưởng, Trưởng Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam.

Kính bạch chư Tôn Thượng tọa Đại diện Ban Trị sự Phật giáo,

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa liệt quí vị,

Hôm nay là ngày 3 tháng Giêng năm Quý Tỵ (nhằm ngày 12 – 02 – 2013), chúng con hàng môn nhơn pháp quyến xuất gia cũng như tại gia, đồng thành tâm đảnh lễ chư Tôn thiền đức Tăng Ni, kính xin quý Ngài hoan hỷ cho phép chúng con trình bày vài nét về thân thế và đạo nghiệp của Ni trưởng Hà Liên, để môn nhơn pháp quyến tưởng niệm đến Giác linh bậc Thầy khả kính đã suốt đời hiến thân cho đạo pháp và chúng sanh, cũng để cho các hiếu tử ghi nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục.

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quí quan khách và Phật tử,

Ni trưởng Hà Liên, thế danh Huỳnh Thị Tư sinh năm 1927 tại xã Thới An, thị trấn Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Huỳnh Ngọc Sanh, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đẩu. Ông bà có ba người con, hai gái một trai. Ni Trưởng là con út trong gia đình, thuộc hàng trung lưu, hiền hòa đạo đức, theo Nho giáo, tích phước tu thiện. Giống lành đã sẵn trồng từ vô lượng kiếp, nên thuở nhỏ Ni trưởng có tâm từ biết thương người thương vật, hay bố thí tiền gạo cho người nghèo, già cả.

Năm 15 tuổi Ni trưởng phải thọ tang mẹ, sống với cha và anh chị trong cảnh gà trống nuôi con.

Ca dao có câu:

Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm

Nhưng Ni trưởng được cha và anh chị cưng chìu rất mực, bởi tâm tánh Ni trưởng hiền hòa dễ thương.

Năm 20 tuổi nghe đồn có Đức Sư Tổ hành đạo theo hạnh Phật Tăng xưa, Ni trưởng liền đến Tịnh xá Ngọc Châu – Ô Môn để cầu học Phật Pháp nhưng không gặp, vì thuở ấy Đức Tổ sư thường vân du xứ này sang xứ khác, khó gặp được Ngài.

Thời gian trôi qua, đến năm 28 tuổi, Ni trưởng phải tuân theo lời cha lập gia thất, sống theo đời thường, có được hai con: một trai và một gái, nhưng tâm niệm lúc nào cũng tưởng đến con đường giải thoát, luôn khấn nguyện sớm thoát cảnh duyên trần ràng buộc. Hạnh nguyện chưa thành thì kế tiếp phải thọ tang cha, cảnh tử biệt sanh ly dồn dập, khiến tâm đạo của Ni trưởng càng nung nấu, bởi người nhận rõ cảnh vô thường sanh diệt một cách sâu sắc với những nỗi khổ đau của kiếp người. Khi hoàn thành bổn phận của người con hiếu đối với song đường, người Phật tử tín tâm ấy hướng đến ngôi Tam Bảo, quyết tìm cho được con thuyền Liên Hoa Khất Sĩ làm chỗ nương tựa an lạc tối thắng cho tâm linh.

Chính nhờ lòng tín thành này, Người vượt qua bao ngang trái đau khổ của đời thường. Năm 34 tuổi, chia tay với người bạn đời, quyết thực hiện những ước mơ đã được xây đắp từ lâu, bèn hướng dẫn chị và con gái quyết lên đường giải thoát tầm cầu Phật quả.

 THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC

Quả thật ngôi Tam Bảo là nơi quy ngưỡng của thế gian, Tăng Ni là bậc mô phạm, là người thay Phật cứu khổ ban vui cho đời; cũng là mảnh đất mầu, ruộng phước tốt, để người thiện căn gieo hạt giống Bồ-đề, được nứt chồi trổ lộc.

Năm 38 tuổi, Ni trưởng gặp được Bổn sư là Ni trưởng Diệu Liên, viện chủ Tịnh xá Ngọc Hòa – Phú Lâm – TP. Hồ Chí Minh thế độ cho xuất gia.

Được thành tựu tâm nguyện, sống đời xuất gia trong sáng thanh thản, nhẹ nhàng dễ bề nghiêm thân tấn đạo. Tự biết mình bán thế xuất gia, vào cửa đạo trễ tràng, nên quyết hành đời sống phạm hạnh, một y một bát, theo hạnh tam thường bất túc! Người rất tinh tấn, lập công bồi đức, nguyện hiến trọn đời mình cho đạo pháp với lòng thiết tha thành tín, nhứt là các thời khóa tu học nghiên cứu giáo lý mong theo kịp đại chúng. Ni trưởng rất thận trọng vững bước, thể hiện lòng kiên định, giới luật tinh nghiêm trên bước đường lập thân hành đạo. Nhờ sự tinh tấn dõng mãnh ấy, nên được đệ nhứt Ni trưởng Huỳnh Liên trao truyền thập giới Sa-di-ni.

Năm 1972, được thọ Thức-xoa-ma-na-ni và năm 1974 được thọ Cụ túc giới và được Ni trưởng Diệu Liên đề cử đến Tịnh xá Ngọc Phước – xóm mới để trông coi công trình xây cất tịnh xá ở xóm mới, quận Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1975 hòa bình tái lập, Ni trưởng được bổ nhiệm về Tịnh xá Ngọc Phú – Châu Đốc - An Giang để điều hành Phật sự, hướng dẫn chư Ni tu học và duy trì ổn định nề nếp tu học cho chư Phật tử tại địa phương.

Với cương vị một trụ trì, Ni trưởng rất lịch thiệp, luôn đặt tinh thần Đạo pháp lên trên, Ni trưởng đã được bổn đạo Phật tử địa phương hết lòng ngưỡng mộ kính mến!

Trong sự nghiệp bảo tồn ngôi Tam Bảo, lợi lạc nhân sanh, Ni trưởng đã thành tựu nhiều Phật sự quan trọng, như tổ chức trùng tu ngôi đại hùng bảo điện, sửa sang Tịnh xá Ngọc Phú từ nhà tranh vách lá, phênh tre trở thành vật liệu bán kiên cố, đáp ứng nhu cầu tu học, hành đạo cho chư Ni và Phật tử.


Tịnh xá Ngọc Phú (An Giang) nơi Ni trưởng đã dày công tôn tạo

Ni trưởng mở rộng lòng từ, dìu dắt dạy dỗ từ người chưa biết đạo trở thành những cư sĩ thuần thành. Riêng bậc xuất gia có những vị thiếu duyên Thầy trò thì được Ni trưởng nhận làm Y chỉ sư và dìu dắt nương nhau tu học. Trong số này có hơn mười Sư cô đã thành tựu được nhiều hạnh cao quí ấy.

Trên cương vị một vị Giáo phẩm, Ni trưởng là một Ni trưởng gương mẫu của Phật giáo tỉnh An Giang. Ni Trưởng có nhiều công đức phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, góp phần làm tốt đời đẹp đạo, là tấm gương sáng đạo hạnh cho Ni giới tỉnh nhà.

 THỜI KỲ TỊNH TU VÀ VIÊN TỊCH

Những năm tháng gần cuối đời, vì tuổi cao sức kém, Ni trưởng đã giao phó trách nhiệm trụ trì cho đệ tử là Sư cô Dung Liên để có thời gian hành trì đúng các thời khóa tu Tịnh Độ, để chuẩn bị cho mình món tư lương làm hành trang về cõi Phật, đồng thời cũng tham gia công tác hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ những người già neo đơn, khó khăn trong cuộc sống, tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Ni trưởng góp mặt trên thế trần 78 năm, hết 40 năm sống theo nếp sống đời thường, 38 năm nương mình trong cửa đạo, sống một đời sống thanh bần đơn giản, tinh tấn với lý tưởng giải thoát. Ni trưởng đã vượt qua những chướng duyên thử thách, vững bước trên đường đạo, mãi mãi là tấm gương tỏa sáng hiền hòa đức hạnh trong lòng người.

Đến hôm nay thì:

Ngọc Phú nay vẫn còn đây,

Hoa Đàm một thuở nơi này ngát hương.

Pháp thân thể nhập chơn thường,

Lung linh tỏa sáng tấm gương hiền hòa.

Để hoàn tất nghiệp báo thân, Ni trưởng hoan hỷ chấp nhận chướng duyên ngăn trở con đường làm Phật sự lúc 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1 năm 2004 (nhằm mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thân). Ni trưởng đã thuận thế vô thường xả báo thân, viên mãn đạo nghiệp trong muôn vàn mến tiếc kính thương của chư pháp lữ và môn nhơn pháp quyến và chư Phật tử khắp nơi.

Giữa giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con ngưỡng nguyện hồng ân chư Phật mười phương, ân Đức Tổ Thầy phóng quang tiếp rước giác linh Ni trưởng Hà Liên, niên thọ 78 tuổi, lạp thọ 36 năm được Cao Đăng Phật Quốc.

Trước khi dứt lời, kính cầu nguyện Phật từ gia hộ chư Tôn thiền đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành.

Kính cầu chúc chư vị khách quý và toàn thể nam nữ Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường như ý .

 Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu: