CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh lạc thắng duyên

*Tặng chư Tôn đức và hành giả tham dự

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 22

tổ chức tại TX.Ngọc Thiền, TP.Đà Lạt

(từ ngày 04 – 11/3/ Đinh Dậu)

km 10

 

CHÚC      thiền pháp được xiển dương

MỪNG     phẩm hạnh được nối đường xưa sau

KHÓA      thời tinh tấn tâm giao

TU           dưỡng tịnh lạc thanh cao đạo từ

TRUYỀN  lưu suối mạch thiên thu

THỐNG    huyết Tăng bảo vô ưu ánh thiền

GIỚI        luật nghiêm minh mối giềng

ĐỊNH       an tâm tánh nhiệm huyền long lanh

TUỆ         giác chiếu diệu thiên sanh

HỆ           biệt truyền tỏa hạnh lành thắng duyên

PHÁI       môn chơn chánh tịnh hiền

KHẤT      hóa diệt ngã trường miên công dày

           học tích tụ hoằng khai

LẦN         lần hoán chuyển miệt mài nghiệp xưa

THỨ        đệ tinh tấn thuyền đưa

HAI          ba bốn… kết thượng thừa đỉnh thiêng

MƯƠI      mười chí nguyện đại hiền

HAI          phương phàm Thánh rộng tuyên nghĩa mầu

TẠI          trần gian, nối nhịp cầu

TỊNH        lạc giải thoát, vượt sầu thậm thâm

          phủi mê tối ngàn năm

 

NGỌC      báu tỏ rạng trăng rằm vô ưu

THIỀN     quang thần mật trượng phu

THÁC      tích mát dịu nhàn du ta bà

PRENN    suối pháp ba la

ĐÀ           thành thông thoáng ngàn hoa sắc màu

LẠT         điệu vi vút trăng sao

TỈNH        tại hồ mộng dạt dào lung linh

LÂM        tuyền thơm ngát hữu tình

ĐỒNG      xanh thăm thẳm lặng thinh đất trời

THÀNH    tâm, thành ý tuyệt vời

TỰU        vô lượng quả, sáng ngời thiền quang

VIÊN       minh ánh đạo sen vàng

MÃN        công đức báu huy hoàng hưng long.

TX.Ngọc Thiền, TP.Đà Lạt, 11/3/Đinh Dậu – 2017

Trần Quê Hương

 

    Chia sẻ với thân hữu: