CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tĩnh lặng

Mây chiều nay ngừng trôi

Biển âm thầm lặng sóng

Không gian không tiến vọng

Ta chìm trong hư vô.

 

Chuyện hôm qua về đâu

Như bọt nước qua cầu

Chuyện ngày mai chưa tới

Cứ để chúng ngoài khơi.

 

Sống trong ngày hôm nay

Tự tại giây phút này

An lạc tìm đâu nữa

Hạnh phúc chính ở đây.

                                         (Jaipur 29-4-2000)

    Chia sẻ với thân hữu: