CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Bửu Quang làm lễ tưởng niệm lần thứ 46 cố Trưởng lão Giác Thường

Hôm nay là ngày 13 / 5 / Đinh Dậu tại Tịnh xá Bửu Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, chư Ni hiệp cùng nam nữ Phật tử long trọng cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 46 ngày cố Trưởng lão Giác Thường – nguyên khai sơn Tịnh xá Bửu Quang viên tịch.

BQ1

Đến chứng minh và tham dự có: HT. Giác Tần – Phó Ban Tăng sự - Phó Ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Bình Định - Chứng minh BTS Giáo đoàn III - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên phường Đập Đá; HT. Giác Trí - UV BTS GHPGVN tỉnh Bình Định - Trị Sự Phó kiêm Trưởng Ban GDTN Giáo đoàn III - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn huyện Tuy Phước; HT. Giác Chiến - Giáo phẩm Giáo đoàn III - Viện chủ Tịnh xá Ngọc Liên phường Nhơn Hưng; cùng chư tôn Thiền đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ Phật tử các miền tịnh xá trong tỉnh Bình Định đồng về tham dự.

Trước khi cử hành lễ tưởng niệm, chư tôn Thiền đức đã quang lâm ngôi bảo tháp để đốt nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão.

Tại buổi lễ, HT. Giác Trí đã cung tuyên đôi dòng tiểu sử cố Trưởng lão Giác Thường, Ngài là một trong những vị đại đệ tử của đức Thầy Giác An.

Cố Trưởng lão thế danh là Trần Di, sinh ngày 15/4/1913(Giáp Dần), tại làng Xuân An – xã Cát Tường – huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định – Miền trung nước Việt. Ngài sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Phật giáo lâu đời, do đó mà hạt giống đạo đức đã in vào lòng từ lúc còn thơ ấu. Năm 1957 Ngài xin quy y Tam bảo với pháp danh là Thiện Thường. Năm 1959, Ngài thọ Sa-di giới tại Tịnh xá Ngọc Nhơn – TP. Quy Nhơn với pháp danh là Giác Thường. Năm 1962, Ngài thọ giới Tỳ-kheo tại Tịnh xá Ngọc Chánh - Gia Định - Sài Gòn. Năm 1971, do sức khỏe suy yếu nên Ngài đã viên tịch. Lúc bấy giờ Ngài vừa đúng 58 tuổi. Trụ thế 58 năm, Hạ lạp 12 năm.

Sau đó đại diện chư Ni, hàng môn đồ pháp quyến, Sư cô Liên Hải đối trước Giác Linh dâng lên đôi dòng cảm niệm tri ân đối với bậc tiền bối có công gầy dựng Tịnh xá Bửu Quang.

“Chùa xưa tiền bối hữu công

Ngày nay hậu bối gắng công đáp đền”

Thay lời chư Tôn đức, HT. Giác Tần đã ban đạo từ chứng minh, tán thán công đức của chư Ni và Phật tử Tịnh xá Bửu Quang, vì biết nhớ ơn và đền ơn nên đã tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 46 thật trang nghiêm, đồng thời tiếp nối mạng mạch Phật pháp mà đã xây dựng mở mang đạo tràng mỗi ngày mỗi phát triển và hưng thịnh.

Tiếp theo là khóa lễ khai kinh cúng dường lên Giác linh Trưởng lão.

Sau lễ tưởng niệm, là đàn lễ trai tăng cầu siêu cầu an hoàn mãn công đức.

Một vài hình ảnh trong buổi lễ:

BQ1b

BQ2

BQ3

BQ4

BQ4b

BQ5

BQ6

BQ7

BQ8

    Chia sẻ với thân hữu: