CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TP.HCM: HT.Thích Trí Quảng cấm túc 10 ngày cùng an cư tại Học viện HT.Thích Trí Quảng cấm túc 10 ngày cùng an cư tại Học viện

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan