CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Ngọc Duyên tổ chức khóa tu Bát quan trai và Tổng kết cuối năm

Hằng năm khi những cơn mưa phùn xuất hiện, xóa tan cái rét lạnh của mùa đông và mang đến những hạt xuân hồng ấm áp, nguồn dinh dưỡng và sinh lực cho những nụ mai vàng chuẩn bị khoe sắc thắm đón mừng xuân.

Hòa trong niềm vui đó, hôm nay ngày mùng 8 tháng 12 năm Đinh Dậu là ngày đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo, tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên đã tổ chức khóa tu Bát quan trai Niệm Phật và tổng kết, tán dương sự nỗ lực tu tập của thiện nam tín nữ Phật tử trong một năm qua.

Quan lâm về chứng minh có HT. Giác Chiến, Giáo phẩm Giáo đoàn III, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Liên, phường Nhơn Hưng cùng chư Đại đức Tăng trú xứ Tịnh xá Ngọc Duyên đồng tham dự. Khóa tu cuối năm với sự hiện diện của 90 thiện nam tín nữ Phật tử các tự viện trong tỉnh đồng về tu tập.

Khóa tu diễn ra vào lúc 8 giờ, Ban Nghi lễ đã đảnh lễ cung thỉnh Hòa thượng cùng chư Đại đức Tăng trong Ban giới sư quang lâm chánh điện niêm hương bạch Phật đăng đàn truyền trao Bát quan trai giới và nội quy tu tập cho toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử, để đầy đủ giới pháp tu tập trọn một ngày. Đại diện các hàng Phật tử của các tự viện đã về tham dự khóa tu, Phật tử Thiện Quang đối trước chư Tôn đức dâng lời tác bạch phát nguyện tu tập trọn một ngày đêm. Mở đầu cho khóa tu là các thời khóa tu tập như tọa thiền, lạy hồng danh đức Phật A-di-đà, ngồi niệm hồng danh đức Phật A-di-đà, thiền hành, cúng ngọ, v.v… cứ như thế mà tất cả nam nữ Phật tử đã đi vào khuôn khổ tu tập tinh tấn, đi đứng ngồi nằm rất là trang nghiêm, thanh tịnh, luôn giữ thân khẩu ý trong chánh niệm.

Kết thúc khóa tu là nghi lễ xả giới. Sau đó làm lễ bế mạc tổng kết cuối năm và cấp giấy chứng nhận trọn một năm mà nam nữ Phật tử các tự viện trong tỉnh đã phát tâm tu tập Bát quan trai trong năm Đinh Dậu. Phát biểu tổng kết, Hòa thượng chứng minh đã có lời chứng minh công đức của toàn thể đạo tràng và tán dương sự nỗ lực tu tập của đại chúng đã phát nguyện thọ trì Bát quan trai trong một năm qua. Khóa tu Bát quan trai cuối năm được viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng.

Một vài hình ảnh ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan