CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tỏa sáng giữa đời thường

Kính dâng cố Hòa thượng Ân sư, một người Cha vô vàn quý kính.
Cho phép con xin được gọi Hòa thượng bằng ngôn ngữ bình dị “Sư”
mà con thường dùng hằng ngày với lòng tôn kính vô biên.

nhagiaovn-txngocquang 

Sư đi thật rồi sao?

An nhiên và thanh thản

Sư về nơi cõi Giác

Như đi làm Phật sự...

Sư ơi con còn nhớ

Buổi chiều ngày hôm ấy

Hai mươi tháng mười một,

Chúng con đến thăm sư

Kính dâng bó hoa đẹp

Sư mỉm cười rồi hỏi

Hôm nay ngày gì đây?

Sao lại đến thăm sư

Chúng con vui đáp lời

Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày thăm thầy cô giáo

Nên chúng con thăm sư

Một người thầy vĩ đại

Một người cha nhân từ

Luôn đi làm Phật sự

Luôn dìu dắt chúng sanh

Trong bước đường tu tập…

Rồi sư bảo con chúc

Con biết chúc gì đây

Chúc sư như ngọn đuốc

Tỏa sáng giữa đời thường…

Ngày hôm sau hai mốt

Trong đạo tràng giảng pháp

Sư ca ngợi hai nghề

Nghề y và nghề giáo

Con nhớ sư đã nói

Nếu thầy thuốc cứu người

Thì thầy giáo “trồng” người

Ý sư cao vời vợi

Như nhắc nhở chúng con

Lấy đạo đức làm gốc

Trong suốt cả cuộc đời

Đó là người con Phật…

Sư ơi con xin hứa

Nguyện mãi khắc ghi sâu

Những lời sư đã dạy…

Hai mươi tháng mười một

Lần nữa lại trở về

Nhưng sư không còn nữa

Để dạy con lời pháp

Để dìu dắt con đi

Trên bước đường tu tập

Sư ơi…

Tịnh xá vẫn còn đây

Đạo tràng vẫn còn đó

Sao người nỡ đi xa

Để lại bao tiếc nhớ

Trong con, trong chúng sanh.

Trích: "Kỷ yếu cố HT. Giác Dũng"

    Chia sẻ với thân hữu: