CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng hợp cảm tưởng hành giả khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 15

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Ban Tổ chức khoá tu Bồi dưỡng Đạo hạnh

Kính bạch chư Tôn đức Giáo thọ sư

Kinh bạch chư Đại đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng

Hôm nay là ngày bế mạc khóa tu, con Sa-di – Giác Minh Giao cung đối trước chư Tôn Giáo phẩm Ban Giáo thọ sư, Ban Quản chúng Tăng Ni nhị bộ, thay mặt cho toàn thể huynh đệ Sa-di và Sa-di-ni nói lên lời tri ân đến với các bậc Tôn túc, và trình bày những cảm nhận cũng như những thành quả tu tập mà chúng con tiếp nhận từ sự giáo dưỡng của quý Ngài sau mười ngày tham dự khoá tu Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho Sa-di và tập sự, lần thứ 15, được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Bửu, thị trấn Eakar, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk.

Kính bạch chư Tôn đức,

Hôm nay dưới ánh đạo vàng Tịnh xá Ngọc Bửu uy nghi trang trọng, giữa đại ngàn Tây nguyên hùng vĩ của huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk, toàn thể Sa-di, tập sự Tăng cùng Ni chúng các từ miền tịnh xá vô cùng hoan hỷ về quây quần nơi đây cùng nhau tu học. Chúng con còn nhớ trong bài kệ Đường đời có câu:

Hồi chuông tự giác rồi tha giác,

Giáo pháp mình tu lại kẻ tu…

Chúng con sống chung tu học trong ý nghĩa sâu sắc vi diệu ấy. Trong thời gian mười ngày qua, hàng hậu học chúng con một lòng tôn kính tiếp nhận những lời pháp, cùng sự chia sẻ kinh nghiệm tu tập của những bậc uyên thâm cao hạ. Chúng con đã được thọ nhận muôn vàn ân triêm công đức từ các bậc thâm niên trưởng thượng nhắn nhủ, khuyến tấn, chúng con sẽ lấy đó làm hành trang cho bước đường tu học của mình.

Chúng con đê đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức rộng sâu của quý Ngài đã thương tưởng nghĩ về đàn con nhỏ khờ dại đang còn chìm trong bể khổ, đang còn lạc trong ….

Rừng trần thế u minh mờ tối,

Người lạc vào mất lối trở ra,

Sinh thân rồi lớn rồi già,

Rồi đau rồi chết lìa qua một đời.

Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại,

Cũng sinh thân cũng mãi tấn tuồng,

Bánh xe tứ khổ quay cuồng,

Sanh già bệnh chết theo guồng chuyển xoay.

Người đời mãi tạo gây vọng nghiệp

Để rồi ra chịu kiếp luân trầm,

Việc làm người vẫn vô tâm,

Nào hay có chỗ lạc lầm về sau,

Ai là kẻ thương yêu dìu dắt,

Chỉ cho người biết chắc lối đi,

Vượt qua khỏi đám rừng nguy,

Thoát ra số kiếp lưu linh trở về…

Kính bạch quý Ngài,

Chính quý Ngài đã thương yêu dìu dắt vì sợ chúng con lạc đường mất lối nên mở ra những khoá tu để bồi dưỡng đạo hạnh, để truyền trao kiến thức, kinh nghiệm cho chúng con có chánh kiến. Và hơn thế nữa quý Ngài đã tạo một môi trường để chúng con chuyên tâm nhiếp niệm tinh tấn ròng tu thực hành những điều đã được học. Chúng con nhận ra rằng chỉ có tinh tấn mới thắng phục tâm ý, chỉ có tinh tấn mới loại bỏ não phiền, chỉ có tinh tấn mới thấy sự yên vui trong nhà đạo, chỉ có tinh tấn mới vượt khỏi sông mê, chóng qua bờ giác.

Khoá tu thật là ý nghĩa, ý nghĩa không thể diễn tả bằng văn tự, chỉ mỗi người tự cảm nhận và hân hoan. Từ thời khoá biểu chung cho đến đi vào chi tiết, mỗi mỗi giờ sinh hoạt đều mang lại lợi ích lớn lao, mỗi giờ học tập đều nêu cao chánh niệm mà đặc biệt là giờ sinh hoạt cuối ngày. Sám hối và tháo gỡ những băn khoăn trăn trở của những huynh đệ mới vào tu giúp cho chư huynh đệ nhìn rõ lại mình kiểm điểm những sai sót, bày tỏ những khúc mắc và cuối cùng, huynh đệ nào cũng được chỉ giải tỏ tường, được khuyến tấn khiến mỗi hành giả càng có thêm nghị lực để đi đúng chánh đạo.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư,

Kính thưa chư huynh đệ Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Giờ đây trước buổi chia tay đầy luyến lưu, chúng con xin thành tâm sám hối trước quý Ngài, vì bản tính phàm thường của chúng con vẫn còn nên không tránh khỏi tâm trạng bùi ngùi xúc động. Toàn thể Sa-di và tập sự Tăng Ni chúng con xin chân thành tri ân Ban Tổ chức khoá tu đã mở ra khoá học để chúng con vững bước đi trên con chánh đạo, gieo mầm chánh giác, truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai. Thật đúng như ý nghĩa!

Chúng con thành tâm cảm tạ ơn đức chư vị Giáo thọ sư đã tận tâm chỉ dạy cho chúng con tu học một cách rốt ráo.

Chúng con cũng thành tâm tri ân đến Ni sư Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu, cùng quý Sư cô, thiện nam tín nữ đã sớm hôm tần tảo lo lắng phục vụ chu đáo, chăm sóc đầy đủ để chúng con một lòng chuyên tu tinh tấn.

Chúng tôi cũng xin gửi tấm chân tình đến toàn thể quý vị quan khách cùng các cơ quan ban ngành địa phương sở tại đã tạo điều kiện và ủng hộ cho khóa tu được diễn ra và thành tựu tốt đẹp.

Thưa các huynh đệ,

Đời người gẫm khác chi vầng trăng tỏ,

Lại ví như hoa nở toả hương lan,

Nhưng trải qua thời gian chưa mấy độ,

Rồi phôi pha trăng lặn đoá hoa tàn…

Quy luật ấy ngàn đời không thay đổi, chỉ có lối tu giải thoát khỏi trầm mê là không bị tríu luỵ trước sự định luật vô thường, chỉ có đạo hạnh mới bền bỉ với thời gian, mới làm thềm bậc tấn hoá. Thế nên, ngày mai đây mỗi mỗi chúng ta trở về trú xứ của mình, hãy ghi nhớ những gì chúng ta học được để làm tròn bổn phận con trò, không luống phi công ơn của Tổ Thầy khai vẹt.

Chúng con kính chúc quý Hoà thường, Thượng toạ, chư Đại đức Tăng Ni cùng chư huynh đệ và toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý, người người sớm dứt các việc ác, tạo các duyên lành để ngày mai đây tròn xong Phật sự.

Nam mô A-di-đà Phật.

  CẢM TƯỞNG CỦA HÀNH GIẢ SA-DI

KHOÁ TU BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH LẦN THỨ 15

TẠI TỊNH XÁ NGỌC BỬU, EAKAR, ĐĂK LĂK

 

1. Giác Minh Căn (Tịnh xá Ngọc Phúc)

THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI

Cảm ơn Phật tử, Ni sư

Ea Kar, Ngọc Bửu giống như nhà mình

Mọi người, mọi vật đều xinh

Lại thêm thái độ tận tình giúp nhau

Trong học hạnh, học phép mầu

Đệ huynh kính ngưỡng, thuộc làu lời Sư

Các Ngài giảng giải kinh thư

Nhất là “Khẩu”, “ Ý” cũng như “Giới” thần

Nếu ai thận trọng giữ “thân”

Là ta hoằng hóa góp phần thành công

Ai ơi! Ghi nhớ nằm lòng

Lời thầy cô dạy ở trong khóa này

Sa-di, Tập sự công dày

Nhẫn nhục, tinh tấn hàng ngày chuyên tu

Hết lòng công quả nhuyến nhu

Tinh tấn, bớt nói, công phu thật nhiều

Người nào nhốn nháo bao nhiêu

Thì càng khổ ải phiêu diêu não phiền

Phải nên tiệm tiến liên miên

Học đâu hành đó liền liền không ngơi

Trò xin góp ý mấy lời

Người theo giáo pháp đời đời chẳng quên

Xem làm những việc PHẢI - NÊN

Ấy là thiết thực đáp đền ân sư

Các Ngài giảng giải thực hư

Thầy Phương, cô Hiếu cũng như Sư Hoàng

Chư Tăng, Phật tử hân hoan

Thành công rực rỡ khắp toàn khóa tu

Thứ “Mười lăm” thật trơn tru

Sa-di, Tập sự công phu bước đầu

Dù mai đi khắp nơi đâu

Chúng con cũng nguyện cùng nhau hành trì.

Chúc cho tất cả hôm ni

Thân tâm an lạc, việc chi cũng thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

2. Sa-di Giác Minh Giao (Tịnh xá Ngọc Minh – Bình Thuận)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức!

Con xin được tỏ bày cảm nhận của mình qua 10 ngày tu tập - khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho Sa-di, Tập sự lần thứ 15 này. Cũng như các khóa trước, nhờ sự hướng dẫn của chư Tôn Giáo phẩm Hệ phái chúng con có cơ hội tu học nâng cao thêm nhiều kỹ năng và kiến thức cũng như rút ra được những yếu chỉ và kinh nghiệm tu tập.

Các kỳ trước con đã trình bày về ý nghĩa và nội dung của đạo hạnh, còn kỳ này con thâm thúy nhất là lợi ích của sự tinh tấn. Tinh tấn mang lại hiệu quả không thể nghĩ bàn cho quá trình tu tập, vì nhờ tinh tấn con người ta đẩy lùi sự nhu nhược yếu hèn, xa lìa tham đắm dục lạc - nhân sinh, loại bỏ được chướng duyên phiền não - mục tiêu cứu cánh của sự tu tập. Thế nên chỉ có tinh tấn vượt qua sự lười nhác yếu hèn.

Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy:

“Tinh cần giữa phóng dật

Tỉnh thức giữa quần mê

Người trí như ngựa phi

Bỏ sau con ngựa hèn”.

Con ngựa hèn là con ngựa thiếu dũng lực, không dám vứt bỏ những tríu lụy nên đích còn xa và có khi không tới. Còn con ngựa phi là con ngựa dũng mãnh phi thường, cố gắng vượt bỏ những cái không đáng, vươn tới phía trước. Cũng như hành giả tu tập, dõng mãnh vượt qua chướng mê triền sử, khắc phục tâm ý là như con ngựa, là như người trí. Còn hèn hạ đê mê tríu mến không chịu dứt bỏ cảm giác thô hèn, dễ duôi, hững hờ, giải đãi, buông lung suốt đời chỉ dậm chân tại chỗ, có khi còn trở lui về, thế thì năng lực tu tập thiền định không có kết quả.

Đó là ý con nhận ra được như vậy, con sẽ cố huân tập nhiều thiện pháp để vượt thắng phiền não mang lại niềm vui trên con đường xuất gia Khất sĩ. Kính chúc chư Tôn đức thân tâm thường lạc, mãi là tàng đại thọ cho chúng con nương náu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

 3. Sa-di Giác Minh Uy (Tịnh xá Ngọc Vạn, Vạn Giã)

TẬP LÀM THƠ

 Thơ nào cũng gọi là thơ

 Viết sai viết đúng miễn thơ chân thành

 Mượn thơ viết hộ đôi dòng

 Tri ân thầy giỏi dày công dắt dìu

 Oai nghi tế hạnh bao điều

 Thầy trao ý pháp chắt chiu dạy truyền

 Thầy là đuốc sáng soi đường

 Cho con về lại dựa nương tu hành

Một mai con sẽ trưởng thành,

Nguyện làm ngọn đuốc xứng danh con trò.

 

Làm thơ không biết làm thơ

 Làm thơ lại thấy ngu ngơ thế này!

 Làm xong con thấy tức cười

 Đọc lên ai nấy cũng cười là sao?

 Làm thơ con thấy nôn nao

 Vậy mà ai nấy lao nhao vì mình

 Đệ huynh không chút cảm tình

 Bỏ bao công sức một mình làm thơ

 Vậy mà ai nấy cũng lơ

 Thôi thì khóa tiếp đành lờ viết đi.

 

 Làm thơ con thấy mọi người

 Từ trên xuống dưới vô tư lạnh lùng

 Nắn nót đến chữ cuối cùng

Tâm còn khoan khoái một mình mỉm chi

 Viết xong con cũng lâm ly

 Ngẫm qua, ngẫm lại, cười gì mình con

 Thơ này cảm tác riêng con

 Dù hay dù dở, lòng son chân thành

 Tri ân thầy tốt bạn lành

Nhưng thơ quá dở ai rành giúp cho

Tìm lời kết thúc hay ho

Giờ con chỉ chúc vui cho mọi người.

*****

4. Sa-di Giác Minh Phong (Tịnh xá Ngọc Minh, Bình Thuận)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức

Đây là lần đầu tiên con lên Tịnh xá Ngọc Bửu nhân  khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho Sa-di, Tập sự lần thứ 15. Nơi đây không khí mát mẻ, cơ sở tiện nghi cũng đầy đủ, giúp cho việc tu tập của chúng con rất thuận lợi.  

Vì lòng từ bi quan tâm đến hàng hậu học chúng con và muốn duy trì con đường của Tổ Thầy đã khai mở nên chư Tôn đức Giáo đoàn tổ chức khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho chúng con.

 Về đây huynh đệ từ muôn phương, các miền tịnh xá được gặp mặt nhau và sống chung tu học, được rèn luyện những oai nghi của một hành giả tu tập trong giáo pháp của Hệ phái Khất sĩ.

 Ngày đầu tiên khai mạc khóa tu, chư Tôn đức đã dẫn đoàn chư Tăng Ni trì bình khất thực. Đoàn người thong thả từng bước nhè nhẹ ra ngõ và phút chốc đoàn người đã ra đến đường lộ. Đường đi ghồ ghề, đá cũng rất nhiều, phố xá đông đúc, người người ồn ào nhưng Tăng đoàn vẫn an nhiên tĩnh lặng từng bước thong dong. Lúc này nắng đã lên, sương mai dần tan bớt, trong tâm con hân hoan suy nghĩ: “Cũng từ từng bước chân này mà chư Phật đã chuyển pháp luân chánh pháp. Cũng từ từng bước chân này đức Tổ sư khai sáng con đường Khất sĩ. Cũng từ từng bước chân này Giáo đoàn III được hiện hữu”.

 Giờ đây, con là một thành viên của Giáo đoàn và cũng đang tập bước đi như những vị đã đi trước, những vị đã qua bên bờ bên kia. Trong kiếp sống nhân sinh, con trôi lăn không biết đã qua bao nẻo luân hồi, cũng không biết đã làm  bao nhiêu ác nghiệp. Nhưng thật may mắn thay, đời này con được Sư phụ Bổn sư tiếp nhận tế độ xuất gia. Con đã có nơi nương tựa, nơi an trú, và rồi có cơ hội về đây tu tập cùng chư huynh đệ.

Về đây gặp cửa, gặp nhà,

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa”.

 Con nghĩ rằng, con cũng như chư huynh đệ khác, chắc là đã có nhân duyên trong quá khứ, nay được thuận duyên ngồi lại bên nhau tu học, sống chung trao đổi sự hiểu biết. Ở nơi đây, trong 10 ngày, quý Ngài đã bỏ ra những tâm huyết, kinh nghiệm trải qua. Trong thời đại văn minh hiện nay, môi trường xã hội vật chất thạnh hành, chúng con còn yếu ớt, dễ bị sa ngã thối tâm, muốn cho lớp trẻ chúng con vững vàng trong giáo pháp, nên quý Ngài mở ra những khóa tu như thế này. Quý Ngài đã dạy cho chúng con, con đường của sự tỉnh thức, con đường của một hành giả tu tập trong giáo pháp Khất sĩ.

Đường này đi đến thế gian,

Đường này đi đến Niết-bàn thảnh thơi.

Đường này dứt bỏ việc đời,

Đường này an trú rong chơi chốn thiền.

Đường này dứt bỏ não phiền,

Đường này cố gắng ráng tìm, ráng tu”.

 

Lời dạy của quý Ngài như những giọt cam lộ mát mẻ tưới tẩm cho hạt giống Bồ-đề tâm con càng thêm tăng trưởng. Qua khóa tu này, con biết được bổn phận của một người học trò, của một người tu sĩ. Như trong Chơn lý “Bát chánh đạo”, Tổ sư dạy: “Đời là vũng sình lầy ngộp đắm, bước xuống đó là sái trật lộn đường, quay trở lên chánh đạo là con đường cao ráo, sạch sẽ, bằng phẳng, mát êm”.

Thật vậy, đạo là con đường rộng lớn, xa dài nếu như để tâm dễ duôi, chúng ta sẽ dễ bị vấp ngã. Đôi khi chúng con cũng phát tâm Bồ-đề nhưng để duy trì và nuôi dưỡng nó, quả là một vấn đề nan giải. Nhờ tham dự những khóa tu như thế này, con được tăng trưởng thêm trên bước chân tìm đạo. Con biết rằng con hiện diện ở nơi đây không phải chỉ một nhân là có được, mà nhờ sự tế độ của Sư phụ, nhờ có sự quan tâm của chư Tôn đức Giáo đoàn, nhờ có sự phát tâm đăng cai của Ni sư trụ trì và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Bửu, nhờ có sự tín tâm của đàn việt tín chủ hộ trì, bỏ công sức tịnh tài để lo cho chúng con. Tất cả nhân duyên trùng trùng như vậy tựu hội lại nên con mới hiện diện nơi đây. Mục đích cũng để cho lớp trẻ chúng con có thêm tư lương, nghị lực để vững bước trên đường đạo.

Khóa tu này, con vẫn còn một điều chưa làm được đó là nói chuyện phạm nội quy Khóa tu, nhưng qua đó huynh đệ chúng con được biết và hiểu nhau hơn. Chúng con cũng thiết lập được truyền thông tình huynh đệ vì chúng con biết rằng: Qua khóa tu này, mỗi anh em đều trở về trú xứ của mình, lâu lắm mới gặp nhau khó mà tâm tình. Mỗi ngày mỗi trôi qua, mỗi ngày đều thực tập tỉnh giác, nay chuẩn bị chia tay nhau mỗi người trở về trú xứ của mình tiếp tục tụ tập nơi bổn tự.

Giờ đây, đối trước chư Tôn đức, con xin thành tâm tri ân chư Tôn đức đã quan tâm đến chúng con và sự lo lắng hết sức tận tình chu đáo vẹn toàn của Ni sư và Ni chúng trú xứ. Và cũng hết sức đa tạ quý Phật tử đã hộ trì khóa tu, trong những buổi khuya sớm trời sương lạnh lẽo, quý vị đã thức dậy lo nấu ăn buổi sáng cho hành giả, công lao đó chỉ biết nói lời đa tạ.

Và cuối lời cũng xin tạm biệt huynh đệ, mong rằng chư huynh đệ tham dự khóa tu này, học hỏi những điều có giá trị hãy áp dụng vào đời sống của mình.

Vì lớp trẻ của chúng ta là những người sẽ tiếp nối con đường của Tổ Thầy, của giáo pháp Khất sĩ, mong rằng chư huynh đệ luôn luôn giữ gìn con đường, chí hướng đã chọn để không phụ lòng của chư Tôn đức và đàn việt thí chủ hằng mong đợi. Chúc chư huynh đệ nhiều an lạc và tinh tấn hơn nữa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

5. Sa-di Giác Minh Nhã

Khóa tu “Bồi dưỡng Đạo hạnh” lần thứ 15 dành cho Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự nam nữ đã diễn ra vào ngày 18 đến ngày 28 tháng 10 năm Đinh Dậu, tại Tịnh xá Ngọc Bửu tỉnh Đắk Lắk. Mục đích khoá tu nhằm bồi dưỡng oai nghi tế hạnh cho hàng sơ cơ để bước lần lên lớp xuất gia bình đẳng, trở thành một người Khất sĩ đúng chất, cùng là thế hệ tương lai bước trên con đường giáo pháp của Đức Tổ Sư.

Giới luật như những nấc thang cho chúng con bước lần lên cao, tiến hóa hơn. Những bài pháp do các Trưởng lão Hòa thượng cũng như chư vị Đại đức Tăng và Ni trưởng đã cho con nhận thức được tầm quan trọng của việc tu trong oai nghi tế hạnh, cũng như việc giữ giới. Là một người con  Khất sĩ, quan trọng nhất là oai nghi tế hạnh. Vì lý do đó chư Tôn Hòa thượng trong Giáo đoàn, với lòng bi mẫn thương tưởng cho hàng Tập sự, Sa-di nên mới tạo điều kiện mở ra khóa “Bồi dưỡng  đạo hạnh” nhằm nung đúc trí tâm chúng con ngày càng lớn mạnh hơn trong giáo pháp. Thật sự trong thâm tâm, đây là lần đầu tiên trong 15 khóa tu con mới có ý viết lên cảm xúc của mình.

Lời nói của các Ngài như mặt trời chiếu sáng, làm cho chúng con bừng tỉnh giấc mộng. Đặc biệt hơn từ hai vị Quản chúng thường trực trong mọi thời khóa. Một vị thì vui vẻ im lặng, ít nói luôn luôn nói đỡ cho huynh đệ trong những lúc quở phạt, vị còn lại nghiêm khắc hơn dạy dỗ chỉ bảo những lúc huynh đệ vi phạm. Những lời Đại đức Giác Đoan dạy chỉ toàn trong giáo lý, những kiến thức đã từng trải nghiệm, nếu không tư duy kỹ thì thật sự rất dễ bị tổn thương, đối với riêng con cũng như những huynh đệ khác. Nhưng ngẫm kỹ lại thì thật quý báu vô cùng, đau nhưng lại nên người, làm cho chúng con tỉnh thức. Phật có dạy rằng:

Chỉ lỗi và khiển trách

Như chỉ chỗ chôn vàng

Hãy cẩn thận người trí

Thân cận người như vậy

Chỉ tốt hơn không xấu”.

 Đại đức đã vì lòng bi mẫn dạy những lời chỉ muốn tốt cho chúng con, không ngần ngại việc vui hay buồn nơi chúng con. Quả thật đây mới là những điều chúng con học rất nhiều nơi Ngài, học hạnh lăn xả vì đạo pháp, vì thế hệ tương lai của Tăng đoàn. Cũng chính trong khóa tu lần thứ 15 này, con học được rất nhiều, không những là từ các bậc trưởng thượng cùng chư vị Đại đức Quản chúng mà còn học được từ những thời sám hối nơi huynh đệ.

Chúng con cũng học các sinh hoạt ăn theo Phật, ở theo Phật, nói theo Phật, tất cả những đều y như Phật. Mặc dầu ngồi có đau đớn, khó chịu khi theo thời khóa, nhưng sau những cái khó chịu đó, chúng con cảm nhận được rất nhiều điều hay. Chúng con vẫn còn sơ cơ lắm, không thể nào làm được hết theo nội quy đặt ra nên luôn làm cho các Ngài bận lòng. Chúng con cảm thấy thật hỗ thẹn.

Con đường chúng con đang đi, thật sự rất chông gai. Tại sao thế? Vì chúng con đang đi ngược lại dòng đời. Còn ở thế gian, những cái tham, sân, si hay nói đúng hơn là ngũ dục lục trần luôn chi phối, lôi kéo chúng con đi vào bóng tối. Chúng con phải thật sáng suốt bước đi trên con đường xuất gia sáng rỡ, thu thúc thực tập những phương pháp điều phục, chế ngự ngũ dục lục trần để cuối cùng đạt được đạo quả giải thoát. Dẫu biết như thế, nhưng than ôi, tâm chúng con nhiễm trần quá sâu, không thể nào làm được như các Ngài mong muốn.

Tri ân những lời nhắc nhở khuyên bảo của chư Tôn đức, muốn đền ơn chư Tôn đức và nam nữ Phật tử hộ trì khoá tu nơi đây, muốn nói lời chân thành tri ân nhưng chúng con không biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt, chỉ có hành động tự nơi thân siêng năng thực tập. Chúng con là lớp Tập sự, Sa-di đang đi trên đạo lộ giải thoát, chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, kính mong quý Ngài hoan hỷ chứng minh, và chúng con thiết nghĩ đây là món quà tri ân thiết thực nhất kính dâng chư Tôn đức.

Cuối lời, con xin tri ân các bậc lãnh đạo Trưởng lão Hòa thượng, đặc biệt là Ni sư trụ trì cùng Ban Hộ trì và các cấp chính quyền nơi đây, đã mở ra khóa tu bồi dưỡng oai nghi cho chúng con ngày càng tiến hóa hơn trong đạo pháp. Kính chúc quý Ngài mãi là cội đại thọ che chở cho thế hệ Tăng trẻ mai này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

***

6. Tập sự Thiện Tâm (Trú xứ Tịnh xá Ngọc Đạt)

Đến Ngọc Bửu, đạo tràng Tịnh xá,

Mưa gió lạnh run, đất lạ lòng lo,

Dầm mưa dò bước hỏi đường,

Tiếng xứ Quảng hỏi đường không rõ.

Hai ba vòng, đi xuống đi lên,

Đến lần đầu gặp lắm khó khăn,

Phải chăng thử lòng ta thế nào,

Cầu học đạo, được trao giới pháp,

Là động lực thúc giục bước chân.

“Cố tìm ra mau tịnh xá thôi

Kẻo trời tối, nghỉ đâu ngoài mưa gió”.

Và như thế gắng công tìm kiếm,

Đi nhiều vòng cũng đến được nơi.

Một bước chân, một cái run,

Một vần thơ là một dòng cảm xúc.

Ghi những gì trong lúc cảm thấy,

Sự ấn tượng hiện rõ ở nơi đây.

Cảnh trời lạnh, cảnh rét run,

Mưa tuôn gió rét, mưa mãi rơi.

 Vâng! Đó là cảm xúc đầu tiên khi đặt chân đến Eakar, tìm đến Ngọc Bửu để tham dự khóa tu “Bồi dưỡng Đạo hạnh” dành cho Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự nam nữ lần thứ 15 do Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ tổ chức.

Đây đã là khóa 15 nhưng lần này là lần thứ hai con tham gia kể từ ngày con bước chân vào nương tựa Phật Pháp Tăng xuất gia tu học. Nói viết cảm tưởng chứ thật ra con chẳng nghĩ ra là cảm tưởng vì có lẽ bởi khóa tu trước con thấy con viết lên những gì con nghĩ mà cái đó gọi là cảm tưởng “Ôi thôi … tệ ơi là tệ”.

 Nghĩ tới đó con cũng tự nhủ: “Thôi mình viết văn thì không hay, ngôn ngữ văn chương lại thô, viết ra nộp lên nếu bị bốc trúng đọc lên chắc đại chúng cười một trận như lần trước, thế thì khóa này khỏi viết có lẽ là tốt hơn, mà có hay không cũng không ảnh hưởng đến chương trình khoá tu”. Nghĩ như vậy, thế là con quyết định không viết. Nhưng rồi, nghe các huynh đệ viết cảm xúc rồi đọc qua đọc lại, con lắng lòng nghe những lời văn dạt dào cảm xúc, suy ngẫm, cảm nhận, con hoà mình vào tâm trạng người viết, con rung động liên tưởng lại quá trình tu tập. Rồi ý nghĩ thôi thúc con: “Mọi người ai ai cũng viết, dù ngắn dù dài, dù dở dù hay, ai cũng có, cớ sao mình lại không dám viết”. Một dòng suy nghĩ - viết hay không viết cứ tranh đấu mãi trong tâm con.

 Một giờ lại hai giờ trôi qua, xung quanh huynh đệ đã nghỉ, im lặng bao phủ. Con do dự - nếu viết, mình viết gì đây, bắt đầu ra sao và kết thúc thế nào? Viết lên sự thật hay mình phải tìm lời, tìm cảm xúc, nếu như vậy thì không viết thật trạng thái tâm của bản thân về khóa tu này. Suy tư hồi lâu, con bắt đầu đặt bút viết, vừa suy tư vừa viết, ý nghĩ hồi tưởng cứ theo nhau về từ ngày đầu đến ngày thứ 2 thứ 3….. cho đến trong đêm thứ 9 hôm nay. Nhờ vào sự hồi tưởng ấy mà dường như con có thêm cảm xúc.

Con nhớ mãi, mấy ngày đầu tu học còn tinh tấn, lần đến ngày sau, sau nữa, từ thân thể cho đến tinh thần dường như là không còn sức lực để bước tiếp, cộng thêm sự lạnh buốt bởi khí hậu thời tiết của cao nguyên này. Nhưng nhìn đại chúng huynh đệ ai ai cũng tinh tấn, hoan hỷ, nên con cố gắng tu tập không giải đãi. Thêm vào sự dìu dắt nhắc nhở của các bậc Tôn túc gửi đến cho chúng con với tất cả sự quan tâm lo lắng như là ngọn lửa đốt tan sự đau nhức và cả cái lạnh thấu xương của thời tiết.

 Sự quan tâm của các bậc Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng Ni dành cho đàn hậu học chúng con vô bờ bến, bao tình cảm gửi gắm, sự quan tâm lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ, nhất là về tinh thần học đạo. Những lời thuyết giảng tận tình chi tiết, phân tích đầy đủ của quý Ngài nói ra như mang cả tâm tư của người Cha, người Thầy gần gũi trong một gia đình chứ không còn có sự phân biệt xa cách nữa.

Bao nhiêu ân đức quý Ngài

Tình thầy tình đạo không hai nẻo về

Tâm con cứ mãi trầm mê

Ham ăn, mê ngủ, bỏ bê tu trì

“Con ơi! Cố gắng viễn ly,

Thức tâm tĩnh trí, thoát vòng trầm luân”

Vậy mà con cứ bâng khuâng

Mải mê say đắm lục trần nhân gian

Chẳng biết tạo giữ bình an

Để cho vật chất nó giam phạt tù

Mặc cho thầy dạy vẹt mù

Thân con mòn mỏi, đường tu chưa về

Thầy trò, phụ tử cao xuê

Thầy thương trông đợi, trò hề nhớ chăng?”

 Vâng!

Thầy nhớ trò, trò có nhớ thầy không?” Một câu hỏi mà dường như chưa khi nào được trả lời. Thế đấy, những ân đức mà quý Ngài dành cho chúng con, có lẽ không ngôn từ nào diễn đạt hết, chỉ biết rằng trong thân tâm luôn mang một niềm cảm kích, một sự biết ơn thành kính thầm lặng gửi đến chư Tôn đức, cũng như để làm hành trang tinh tấn tu học trong thời gian về sau.

Người ta thường nói: “Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn” hay “hết hợp rồi tan”. Và điều tất nhiên sẽ xảy đến với khóa tu Tịnh xá Ngọc Bửu ngày mai đây. Một cuộc chia tay, một dòng cảm xúc, có lúc vui, có đôi khi cũng rơi lệ vì quá đau nhức. Dẫu biết rằng là nam nhi phải mạnh mẽ trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, ấy thế mà ngày hôm nay hay nói cách khác là đêm nay thật sự đã không cầm được nước mắt, không hiểu vì sao nước mắt lại rơi.

Vội lấy tay gạt đi nước mắt

Hỏi vì sao, vì sao rơi lệ

Thơ từ viết lên đôi dòng

Để trả lời “ tự nhiên” ấy mà.

 Nhớ những ngày đầu tập trung, nhìn cảnh tượng đệ huynh sum họp như một đại gia đình đoàn tụ sau một năm xa cách. Rồi giờ đây mỗi người một nơi, ai nấy về trú xứ của mình nhưng chắc hẳn ai ai cũng có được sự lợi ích và hỷ lạc trong 10 ngày diễn ra. Và con cũng không ngoại lệ. Những bài giảng của quý Hòa thượng, chư Đại đức Tăng Ni trong khóa tu giúp con thấy rõ hơn về sự quý báu của việc tu học; sự tinh tấn hành trì giúp con học hỏi thêm nhiều điều hơn. Bài thuyết giảng của quý Ngài dường như đã thẩm thấu trong tâm con đánh thức tâm trí mờ tối bấy lâu nay bị vô minh ngũ lục lục trần che đậy.

Suốt đêm con hồi tưởng để viết, sửa đi sửa lại hết gần tập giấy mà chưa xong, chuông reo báo hiệu cho ngày cuối cùng tu tập của khoá tu bắt đầu.

Chuông reo ký ức cũng dừng

Nhanh tay viết tiếp một dòng nữa thôi

Viết sao, viết vội cho rồi

Ân tình, nghĩa cử kính ôi tình thầy

Chân tình đôi chữ nơi đây

Tỏ bày cảm xúc ơn thầy không quên.”

 Cuối cùng, con xin chân thành tri ân đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức Tăng Ni đã tổ chức khoá tu cho chúng con có được nơi tu học, trao dồi đạo hạnh. Con nguyện khắc cốt ghi tâm lời chỉ dạy của quý Ngài để làm hành trang tu tập trong bước đầu tu nhân học Phật. Con xin chân thành tri ân đến Ni sư trụ trì, Ni chúng và Phật tử đạo tràng Tịnh xá Ngọc Bửu đã tạo mọi điều kiện cho chúng con trong thời gian diễn ra 10 ngày tu tập. Con xin thay mặt cho huynh đệ hiện tại cũng như về sau, ngưỡng nguyện chư Tôn đức tiếp tục tạo nhiều khóa tu hơn nữa để cho đoàn hậu học chúng con có thêm cơ hội học tập và tu tập để nắn đúc tâm viên trao dồi ý mã.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

7. Liên Huy (Tịnh độ Ni giới, Nha Trang, Khánh Hoà)

Thấm thoát 10 ngày đã trôi qua, khóa Bồi dưỡng dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự lần thứ 15 tại Tịnh xá Ngọc Bửu dần khép lại. Mỗi hành giả chúng con lại trở về nơi trú xứ mang theo bao dấu ấn của khóa tu. Trước khi về lại nơi trú xứ con có đôi dòng cảm niệm gửi lời tri ân đến các bậc Tôn túc, các cấp lãnh đạo trong Ban Tổ chức vì lòng từ bi ai mẫn, thương tưởng đến hàng hậu học chúng con, mở ra nhiều khóa tu để chúng con có được những ngày sống chung tu học vô cùng bổ ích.

Kính bạch quý Ngài! Vì những hạt giống Bồ-đề đã và đang nảy mầm trong nhà đạo, quý Ngài không quản đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, quang lâm về đây tưới tẩm truyền trao cho chúng con những cơn mưa pháp mà quý Ngài đã chắt lọc được từ những lời dạy tinh túy của Phật của Tổ và những kinh nghiệm lâu năm dày công đúc kết. Chúng con lấy đó làm hành trang tư lương để vững bước trên con đường tu nhân học đạo. Công đức ấy vô lượng vô biên, giờ đây chúng con không biết lấy gì đền đáp công ơn ấy, chỉ nguyện với lòng cố gắng tu học thúc liễm thân tâm trao dồi đạo hạnh không phụ công ơn quý Ngài.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Thật vậy, câu nói ấy nhắc nhở mỗi hành giả chúng con phải biết sống trong sự đền ơn và trả ơn đối với các bậc Tôn túc và bậc thầy của mình.

 Kính bạch quý Ngài! Ngoài giờ học pháp ra chúng con còn có được nhiều thời khóa khác như giờ đi thiền hành, tâm chúng con lắng xuống dõi theo từng bước chân đang từng bước nhẹ nhàng trong chánh niệm, song hành cùng với chiếc y vàng óng ánh bay nhẹ trong gió đã toát lên vẻ đẹp truyền thống của những người con Khất sĩ. Và những giờ ôm bát khất thực ngọ trai đã làm sống dậy trong tâm trí con hình ảnh của vị cha già khả kính đi trì bình khất thực hóa duyên. Giờ ngồi thiền trong sự trang nghiêm, im lặng nhưng xen vào đó là những cơn đau nhức của đôi chân chưa được thuần thục nhưng điều đó không làm chúng con thối chí:

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng công tu học, có ngày thành danh”.

Và giờ đây, con cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Ni sư trụ trì Tịnh xá nơi đây cùng với quý Sư cô, không quản ngày đêm thức khuya dậy sớm lo toan, vất vả từng bữa ăn, giấc ngủ và từng viên thuốc mỗi khi đau bệnh. Công ơn ấy chúng con không thể nói sao cho hết được bằng lời:

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Nhớ công ơn Tổ, ơn Thầy, mẹ cha”.

Và cuối cùng con gửi lời tri ân đến quý Phật tử nam nữ gần xa, kẻ góp công, người góp của cho hành giả chúng con tu học suốt 10 ngày, nhờ công đức đó mà khóa tu kết thúc thành công viên mãn.

Dứt lời con thành tâm kính chúc các bậc Tôn túc sức khỏe vĩnh miên, tuệ đăng thường chiếu, luôn là tàng đại thụ che chở và dìu dắt hàng hậu học chúng con vững bước trên con đường tu nhân học đạo để đi đến bến bờ giải thoát. Kính chúc quý Phật tử sức khỏe an vui, luôn an lạc dưới ánh hào quang của Phật và luôn hộ trì Tam bảo để Phật Pháp ngày thêm hưng thịnh.

Một kiếp tu hành ngàn đời rảnh khổ

Một thời mộ đạo muôn thuở an vui”.

 Kính chúc quý hành giả trở về nơi trú xứ thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành, luôn an trú trong ngôi nhà chánh pháp.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

8. Giác Minh Nhã

Long tượng Trưởng lão lo âu

Sợ ngày mai một, đạo mầu khuất che

Tổ Thầy lo lắng răn đe

Cho hàng Tăng trẻ dặt dè nết na

Khóa tu Tập sự diễn ra

Oai nghi tế hạnh Tăng-già đoan trang

Với lòng bi mẫn các hàng

Chư Tôn Hòa thượng cùng hàng Ni sư

Chính quyền với Ban Hộ tự

Có cùng mục đích Tăng sư tu hành

Oai nghi tế hạnh từng canh

Cũng như đạo hạnh sẵn dành cúng dâng

Tri ân cảm niệm tâm thành

Chúc cầu Trưởng lão viên thành đạo thanh

Trở thành đại thọ toàn xanh

Chở che Tăng chúng sớm thành đạo cao.

*****

9. Giác Minh Thi (Tịnh xá Ngọc Hải – Cam Ranh)

TRONG NÀY NGOÀI KIA

Ngoài kia tiền bạc lầm than

Trong này sâu sắc mở mang tuệ thường

Ngoài kia sắc đẹp tang thương

Trong này thanh thoát áo vuông đầu tròn

Ngoài kia danh lợi cúi lòn

Trong này khiêm hạ vẹn tròn trước sau

Ngoài kia rượu thịt đớn đau

Trong này chay lạc đẹp màu thiên nhiên

Ngoài kia say ngủ triền miên

Trong này chánh niệm an nhiên tâm nhàn

Ngoài kia đắm sắc vô vàn

Trong này chiêm ngưỡng sắc vàng huỳnh y

 Nhận ra lạc lối mê lầm

Bây giờ xin nguyện gieo mầm bình an.

*****

10. Liên Hạo (Tịnh xá Ngọc Kỳ)

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, quý Đại đức trong Ban Quản chúng Tăng.

 Kính bạch chư Tôn đức Ni, quý Sư cô trong Ban Quản chúng Ni

 Kính thưa toàn thể đại chúng

 

Dòng thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã bước sang ngày cuối cùng của khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 15 dành cho Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự, do Ban Lãnh đạo Giáo đoàn III tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Bửu. Những giây phút sau cùng trong ngày Bế mạc khiến chúng con cảm thấy bùi ngùi xúc động không nói thành lời. Nơi đây giấy trắng mực xanh, chúng con xin viết lên đôi dòng cảm niệm để tỏ lòng thành kính tri ân.

Ngôi đại tự già lam Tịnh xá Ngọc Bửu nằm trên cây số 52 thị trấn Eakar của tỉnh Đắk Lắk. Khi vừa bước đến, chúng con đã thấy một khuôn viên sạch sẽ và yên tĩnh. Dù thời tiết mùa này rất lạnh nhưng Ni sư Trụ trì cùng quý Sư cô trong tịnh xá luôn hoan hỉ với nụ cười từ ái và tận tình chu đáo chăm lo từng miếng ăn, nước uống, áo ấm, viên thuốc, giấc ngủ cho gần 60 hành giả từ các nơi hội tụ về. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của hàng Phật tử thiện nam tín nữ, kẻ công người của, thức khuya dậy sớm để phục vụ cho hàng Tăng Ni trong suốt 10 ngày qua.

 Kính bạch chư Tôn đức!

Hạnh phúc thay đức Phật đản sanh

Hạnh phúc thay giáo pháp ra đời

Hạnh phúc thay Tăng-già hòa hợp

Hạnh phúc tứ chúng đồng tu”.

 Chúng con kính nghe: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, tín tâm khó sanh, bạn lành có gặp”. Ngày hôm nay chúng con thật hạnh phúc được sanh làm người, đầy đủ sáu căn, được xuất gia trong ngôi nhà đạo. Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, những bậc đạo hạnh khả kính tuy Phật sự đa đoan, tuổi cao sức yếu nhưng vì lòng từ mẫn thương tưởng đến hàng hậu học đã dành thời gian quý báu mở ra những khóa tu như thế này, nhằm truyền trao giáo lý của Phật Tổ Thầy, cũng như kinh nghiệm tu tập cho chúng con. Qua từng oai nghi tế hạnh, cách đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, ngủ, nghỉ cả đến cách lễ lạy, chúng con như những đứa bé đang chập chững bước vào đạo được quý Ngài dìu dắt nâng đỡ. Từng lời pháp của quý Ngài như dòng suối mát lành tưới vào tâm ngu si mê muội của chúng con.

Thời khóa tu học được đặt ra nghiêm khắc để chúng con tập tu học hạnh. Giờ ngồi thiền đau lưng, nhức chân lại thêm hôn trầm triền miên, nhưng nhờ thấy vẻ an nhiên của quý Ngài chúng con tự nhủ - cố lên, cố lên để vượt qua 45 phút. Những bước chân nhịp nhàng khoan thai trong chiếc y vàng bay phất phới lúc hành thiền, khiến chúng con thấy an lạc nơi cõi lòng mình, sự khoái lạc vô cùng. Đặc biệt trong giờ Sám hối, tự nhận ra lỗi lầm của mình trước cả đại chúng, con rất nể phục các huynh đệ đã mạnh dạn nói lên những lỗi lầm của mình mà tự thân con chưa làm được vì hổ thẹn, không đủ can đảm làm như vậy. Trong suốt 10 ngày, nhiều tập tính xấu từ lâu chưa được sửa đổi nên con không tránh khỏi những lỗi lầm, nhưng vì thiếu dõng mãnh, con không biết làm sao hơn ngoài cách tự sám hối trước Tam Bảo.

 Đúng như câu nói: “Người thầy giáo, người kỹ sư tâm hồn”. Từng lời, từng lời giáo huấn của quý Ngài rót vào tâm chúng con đường lối, tâm hạnh của người xuất gia Hệ phải Khất sĩ. Chúng con học pháp thường giữ chánh niệm trong lối sống thanh bần đạm bạc, không còn ham ưa mến thích những cái đẹp xa hoa của thế gian. Vì xác thân giả tạm này đều do vay mượn tứ đại mà thành, không có gì là thuộc về ta cả. Hơn nữa, người xuất gia nợ bát cơm manh áo của đàn na tín thí, phải biết thiểu dục tri túc, sửa tâm trong sạch sao cho đúng nghĩa của người xuất gia.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Ân đức của quý Ngài lớn vô biên không gì nói hết, chúng con không biết lấy gì để đền đáp, chỉ biết tự hứa và cố gắng sửa mình tốt hơn theo lời chỉ dạy của quý Ngài và luôn tinh tấn, giữ vững tâm tu hành của mình, đúng như lời sách tấn mà quý Ngài không ngại đường xá xa xôi về đây ban cho chúng con.

 Dù muốn níu thời gian lại, nhưng rồi khóa tu cũng có ngày kết thúc. Trước khi tạm biệt nơi núi rừng Tây nguyên thân thương để trở về nơi trú xứ, một lần nữa chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tri ân quý Ngài. Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành mãi là những tàng đại thọ dẫn dắt chúng con trong những khóa tu tiếp theo. Chúng con thành kính tri ân Ni sư trụ trì cùng quý Sư cô nơi Tịnh xá Ngọc Bửu thân thương đã che chở chúng con trong 10 ngày tu an lạc. Kính chúc quý hành giả trở về trú xứ thường vững tâm Bồ-đề, luôn tinh tấn trên bước đường tu nhân học đạo. Chúng tôi cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Phật tử, kính chúc quý vị sở cầu như ý, sở nguyện đắc thành, thường an lạc trong ngôi nhà chánh pháp.

 Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con xin kính lời tri ân.

***

11. Sa-di-ni Liên Nhuận (Tịnh xá Ngọc Ngôn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính  lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh

Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang chứng minh

Kính lạy Giác linh đức Thầy chứng minh

Kính bạch trên đức Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng chứng minh.

Kính bạch trên Sư bà, quý Ni sư, Sư cô chứng minh.

Kết thúc khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Bửu, đệ tử con xin có đôi dòng cảm niệm tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn, chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khóa tu và đặc biệt tri ân ân đức của Ni sư Trụ trì đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội được sống chung tu học trong những ngày qua.

Nợ nào hơn nợ nghĩa ân

Ra đi xin giữ tình thân một nhà

Xin dệt thành chữ viết ra

“Tri ân”, hai chữ thiết tha chân tình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng nước bạc, mới đó mà 10 ngày sống chung tu học nhanh chóng qua mau để lại trong con bao cảm xúc, bồi hồi, bao tâm tư tình cảm và con chỉ biết gửi gắm qua lời bộc bạch. Có người bảo:

Kỷ niệm chẳng là gì

Khi lòng ta xóa bỏ

Kỷ niệm là tất cả

Khi lòng ta mãi ghi”.

 Đúng vậy, dù khóa tu đã kết thúc nhưng kỷ niệm nơi đây sẽ mãi hiện hữu trong con. Hình ảnh của Ni sư, Sư cô và Phật tử nơi đây đã phải thức khuya dậy sớm, lo từng miếng ăn, chỗ ở, lo từng giấc ngủ cho chúng con, như ngọn lửa nội lực đốt cháy mọi sự giải đãi, biếng nhác trong con. Bằng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo chư Tôn đức đã tận tâm, tận lực chỉ dẫn đàn hậu học chúng con từ những oai nghi nhỏ nhất như:

Đi bước khoan thai

Đứng ngay thẳng hàng

Ngồi đứng nghiêm trang

Nằm nghiêng thanh thản

Nói lời pháp ngữ

Làm sự độ sanh

Ăn thức thanh trai

Mặc mang hoại sắc”.

Những oai nghi tưởng chừng chẳng ai là không biết, ấy vậy mà mấy ai làm được. Chúng con thực tập chánh niệm trên oai nghi xuyên suốt 10 ngày qua với sự hướng dẫn tận tâm và đồng hành cùng chúng con trong suốt khóa tu của chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng. Chúng con biết, chư Tôn đức Phật sự rất đa đoan nhưng các Ngài vẫn từ bi lân mẫn về đây vì đàn hậu học chúng con. Và thật ý nghĩa vì ngay ngày đầu khóa tu, chúng con đã được Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn hướng dẫn nhắc nhở thực tập chánh niệm trong từng phút, từng giây. Chúng con may mắn làm sao khi đang sống giữa dòng chảy xô bồ của cuộc đời lại có thể quay về tìm lại chính mình, trở về trong tỉnh thức mà bấy lâu nay con mãi chìm đắm trong biển thức lao xao, lặn hụp trong đại dương luân hồi vô tận.

Phước đức gì được nghe chánh pháp

Thiện căn gì dự nạp xuất gia

Thắng duyên gì sống hạnh Tăng già

Nương theo giáo pháp kỉnh hòa đồng tu.

 Thật là hữu phước đa duyên vì con không còn là kẻ chết khát bên dòng sông, bởi tại nơi đây con đã được tắm mình trong dòng sữa pháp, hoa Bồ-đề trong con cũng bắt đầu rộ nở. Nhờ tham dự khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự con được gần gũi với chư Tôn đức, gần gũi với những bậc thiện tri thức, tìm về được với cội nguồn huyết thống tâm linh của mình.

Trong mắt có con ngươi mới tỏ

Sách không Thầy biết ngõ làm sao

Xưa nay giáo pháp truyền trao

Không Thầy há dễ trò nào nên danh”.

 Thật vậy, trong suốt khóa tu, nhìn giới hạnh trang nghiêm của chư Tôn đức đã giúp cho con hình dung được hình ảnh, nếp sống tu tập trong thời đức Tổ sư và tiếp thêm niềm tin vào mạng mạch của tông môn Khất sĩ sẽ mãi luân lưu trong dòng chảy cuộc đời.

 Cứ đến mỗi buổi trưa, con được theo quý Ngài để trì bình khất thực, thực hành đúng truyền thống của Phật Tăng xưa đã truyền thừa qua bao thế hệ. Pháp khất thực là một đức hạnh khiêm hạ khiến cho muôn điều tốt đẹp quy tụ về tô điểm hạnh người con Phật.

Hương các loài hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay”.

 Từ những kinh nghiệm thực tế và thực chứng của tự thân, quý Ngài đã truyền trao cho chúng con những bài học hay, những câu chuyện thực tế trong giờ học pháp, giúp con hiểu rõ hơn về giáo lý Phật pháp và ý thức hơn về bổn phận của người xuất gia. Đặc biệt, giờ sám hối chư Tôn đức đã soi sáng cho con được thanh tịnh tiến bước trên lộ trình giải thoát. Ôi ! Thâm ân ấy đến bao giờ con mới đền xong. Con chỉ biết lấy sự tinh tấn tiến tu từng ngày sau khi trở về từ khóa tu để không phụ ân đức lớn lao ấy.

Con xin hứa từ nay không biếng nhác

Học và tu luôn tinh tấn vươn lên

Lời thầy dạy con mãi không quên

Với lý tưởng và tình thương cao thượng.

Thế nhưng, với tập khí từ lâu đời, con không thể gột rửa sạch trong thời gian ngắn ngủi. Con chỉ muốn níu kéo thời gian để được gần gũi với chư Tôn đức nhiều hơn và được cùng huynh đệ sống chung tu học để được học hỏi và nhìn nhận lại chính mình, mài dũa đi cái bản ngã chấp ta và thực hành phạm hạnh của một người con Phật. Thời gian mãi cuốn trôi, mới khai mạc đó giờ lại bế mạc, mới hội ngộ đó giờ chia tay. Rồi đây con sẽ phải rời xa nơi này, rời xa chư Tôn đức và chư huynh đệ nhưng trong con sẽ vẫn còn lan tỏa mãi hương vị tu tập. Gương đức hạnh của chư Tôn đức sẽ mãi soi sáng cho con trên mọi nẻo đường tu học.

 Lời cuối cùng, con xin đê đầu cảm trọng ân đức của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn, chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khóa tu. Con xin kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành. Các Ngài sẽ luôn là bóng đại thọ cho hàng đệ tử chúng con nương náu trên bước đường tu học. Con cũng xin cảm niệm tri ân công đức của chư thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa và đặc biệt là quý Phật tử đã phát tâm công quả hộ trì suốt khóa tu. Xin nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử thân tâm luôn an lạc trong giáo pháp.

*****

12. Liên Thiệp (Tịnh xá Ngọc Đức - Lý Sơn - Quảng Ngãi)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên Hòa thượng, chư Tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh

Kính thưa toàn thể đại chúng chứng minh

Giờ này cũng là lúc mãn khóa tu, đệ tử con có đôi dòng cảm nghĩ kính xin được dâng lên quý Ngài. Đức Tổ sư có dạy: “Tu là sửa, hễ tu hành là đức hạnh làm gốc, nếu nghiêm trì giới luật, tu hành chín chắn đó tức là con đường giải thoát”. Ấy mới là đức hạnh quý báu vô cùng, cho nên Sư phụ con luôn dạy rằng: “Sư phụ không bắt các con phải học giỏi để làm ông to bà lớn gì, chỉ mong các con học Luật cho chắc, luôn giữ giới hạnh, trao dồi giới đức, chánh niệm mỗi lúc, giữ tâm thanh tịnh, như thế thôi cũng đã làm lợi ích cho chúng sanh rồi”. Con thiết nghĩ, đó cũng là lý do mà mỗi khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” nào của Giáo đoàn hay Hệ phái tổ chức, Sư phụ đều cho các huynh đệ chúng con tham gia học tập. Dù rằng ở nhà rất nhiều công việc cần phải làm nhưng không vì thế mà Sư phụ để chúng con ở nhà.

 Lần này,  khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho Sa-di, Tập sự lần thứ 15 được tổ chức tại Đắk Lắk, Tịnh xá Ngọc Bửu do Ni sư Luật Liên trụ trì đăng cai. Nghe tới đi học là các huynh đệ nhà con vui vẻ háo hức lắm. Nhưng ôi! Thời tiết thế này không biết có đi được không, đã hơn tuần rồi mà chẳng có một chuyến tàu xuất bến. Mọi thứ đã sẵn sàng, các huynh đệ con chỉ chờ tin tàu chạy là đi ngay. Rồi cũng nhờ hồng ân chư Phật gia hộ, thế là ngày 12 tháng 10 đã có một chuyến tàu, vậy là huynh đệ con cũng đến được đất liền an toàn. Nhớ lời Sư phụ dạy trước ngày đi rằng: “Các con đi học thì phải cố gắng học tốt và đem những điều ấy về để mà hành, mình sống trong khóa tu như thế nào thì cũng cố gắng sống ở nhà như vậy”. Lời dạy đó đã khắc ghi vào tâm con và con tự nhủ mình sẽ cố gắng như vậy.

Chúng con đặt chân đến Tịnh xá Ngọc Bửu trời cũng đã về đêm, thời tiết trở nên lạnh hơn, cái lạnh Tây nguyên làm cho con người ta tím tái cả người, thấu vào xương tủy. Cái lạnh khắc nghiệt như thế đó mà trong lòng huynh đệ chúng con vẫn tràn đầy niềm vui vì mình sắp được học, được uốn nắn để trở nên hoàn thiện hơn.

Con đã thật bất ngờ vì sự quá chu đáo và niềm nở của Ni sư Trụ trì cùng quý Sư cô cũng như quý Phật tử ở đây đã dành cho chúng con. Ngày học đầu tiên cũng đã bắt đầu với sự giảng dạy của Hòa thượng Giác Trí. Ngài đã dạy chúng con về chánh niệm, tỉnh giác. Ngài dạy: “Nếu chúng ta có chánh niệm sẽ giảm bớt được sai sót, nhờ đó mà cũng giảm bớt phiền não”. Hơn nữa, mục đích xuất gia là giải thoát, giác ngộ, thế thì cần phải có chánh niệm. Chánh niệm sẽ đưa ta về với hiện tại, sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Cũng nhờ có chánh niệm mà hành vi đi, đứng, ngồi, nằm trở nên trang nghiêm thanh thoát hơn. Và con đã thực tập chánh niệm theo lời dạy bảo của Sư Ông nên từ hôm đó tới nay con nhận thấy mình hoà chúng hơn, an vui hơn trong từng cử động, bước chân đi cũng nhẹ nhàng hơn trước, mắt cũng không còn nhìn liếc qua lại nữa. Tất nhiên là vẫn chưa được trọn vẹn, có lúc thất niệm nó còn nhìn qua lại thì con chợt nhớ ra lời Hòa thượng Giác Phương giảng trong bài “Ý”.

Luôn luôn đôi mắt phải kiềm

Đừng hay nhìn liếc kiếm tìm chi chi

Ngó ngay xuống bước chân đi

Ngó vào tâm trí luôn khi không rời”.

 Lúc đó, con quay về với giây phút hiện tại ngay. Lời giảng của Sư Ông giản dị mà đầy ý nghĩa, đó là phương pháp để kiểm soát lục căn, làm cho tâm ý trong sạch. Bởi sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần mà chúng ta có cảm thọ, thương và ghét. Khi thương thì bám víu muốn giữ lấy, lúc ghét thì muốn đuổi xua nhưng đâu phải muốn là được nên mới sanh ra phiền não đau khổ. Thế nên, chúng ta phải thực tập Tứ niệm xứ, quán thân vô thường, khi thấy thân này không phải là ta thì có cái gì mà phải bám víu, chấp giữ nữa. Quán được năm uẩn là không, thấy thân này là giả tạm nên sẽ không còn lo sợ mất còn mà xả thân công hiến hết mình vì mọi người, nhờ đó mà được an vui. Đó là lời dạy của Ni trưởng Cảnh Liên.

 Kể ra thì không biết bao nhiêu mới đủ, cứ mỗi vị là cho con mỗi bài học. Đại đức Giác Phổ cho con bài học về lòng yêu thương với huynh đệ. Ngài nhắc nhở chúng con không được ích kỷ, khi thấy huynh đệ mình ngủ quên thì phải đánh thức, phải sống trên tinh thần Lục hòa mà đức Tổ sư đã dạy: “Chúng ta học đạo, tu Phật là từ bi, mà ngay chính huynh đệ mình, những người gần mình nhất mà mình còn không yêu thương được thì sao yêu thương được mọi người, huống chi là nói đến “Từ bi” thật là xa vời”. Còn Ni trưởng Hiệp Liên nhắc nhở chúng con về tính nhẫn nhục, bền chí mà người ta cần phải học và phải nghiêm trì giới luật.

 Nhanh thật đấy! Thế là ngày cuối cùng của khóa học cũng đã đến. Những ngày qua con thật sự sống rất an vui, con biết sự an vui này có được là bởi chúng con được sống trong môi trường bảo hộ hành trì giới luật nghiêm mật. Con cũng biết rằng để có một ngôi trường tu học tốt như thế này thật không phải đơn giản, phải có sự đóng góp của rất nhiều người. Bên cạnh Ban Giáo thọ truyền trao giáo pháp còn có Ban Quản chúng. Nhắc đến Ban Quản chúng thì không thể quên được hình ảnh hai vị Đại đức Giác Đoan và Giác Sanh đã dành thời gian đồng hành với đại chúng trong suốt khóa tu, luôn theo sát để chỉnh đốn từng chi tiết nhỏ mà chúng con chưa được hoàn thiện. Giờ sám hối, qua sự hướng dẫn của Đại đức đã giúp con nhận ra rằng phép sám hối thật vi diệu làm sao, nhờ nó mà con đã buông bỏ được cảm giác ăn năn khó chịu nơi tâm. Tâm trở nên bình thản và sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại. Chúng con được quan tâm trong chăm sóc như thế đó. Nhất là Ni sư Trụ trì, con còn nhớ như in hình ảnh và lời hỏi thăm về sự tu học của chúng con. Ni sư hỏi: “Mấy hôm nay ở đây tu học con thấy an vui không?” Sự quan tâm ấy không chỉ qua sự hỏi thăm mà còn ở việc chuẩn bị chỗ ở, mền gối, bữa ăn. Ngoài việc nhận được sự quan tâm của các bậc Tôn túc, chúng con còn nhận được sự trợ duyên của các Phật tử. Thật sự con không biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả được sự tín tâm, thành kính của quý Phật tử ở đây. Quý vị vì sự tu học của chúng con đã hy sinh thời gian của bản thân mình để đến đây phụng sự, làm hết mọi việc để chúng con có thời gian tu học. Sự nhiệt thành ấy của các vị làm con có động lực hơn để tu học, cố gắng giữ gìn chăm sóc tâm mình. Vì đức Tổ dư có dạy:

Đem cho tín chủ phước thanh tịnh

Xin lấy cho mình nghiệp khó khăn”.

Con xin khắc ghi điều này để xứng đáng với niềm tin mà quý vị dành cho Tam bảo.

Con thấy mình thật may mắn được sống trong giáo pháp của đức Thế Tôn, trong Hệ phái Khất sĩ và đặc biệt là trong Giáo đoàn III. Được học khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh”, con nghĩ rằng lớp học này giống như cái nôi để tôi luyện giúp cho chúng con có một nền tảng chuẩn về phép sinh hoạt mang đậm nét “Hệ phái Khất sĩ Việt Nam”. Học xong khóa học này, con được hiểu sâu sắc hơn về Hệ phái cũng như càng kính ngưỡng đức Tôn sư hơn. Do đó, con càng thấy trân trọng những gì mình đang có. Trong cuộc sống, chắc ai cũng mong muốn rằng mình sẽ vững tâm và thành công trên con đường đã chọn. Có câu:

Có trân trọng mới có sở hữu,

Có biết ơn mới có trường cửu”.

Vậy nên, con cũng nguyện cho nơi con ở và các huynh đệ nơi đây luôn sanh khởi tâm trân trọng và biết ơn để chúng ta luôn được sống trong chánh pháp của Như Lai.

Cuối cùng, con xin kính lời tri ân đến Bổn sư đã cho con cơ hội được tham gia khóa học. Con xin tri ân đến Ni sư Trụ trì, Ban Giáo thọ sư, Ban Quản chúng và quý Sư cô tại Tịnh xá Ngọc Bửu đã mở lòng từ, hy sinh thời gian, sức khỏe và sự thanh tịnh của các Ngài để cho chúng con có những hành trang trên bước đường giải thoát.

 Xin nguyện hồng ân chư Phật gia hộ quý Ngài nhiều sức khỏe, trí huệ sáng suốt, đạo hạnh viên thành làm nơi nương tựa cho chúng con và chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

13. Tập Sự Ngọc Diệu

 Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức chứng minh

 Kính bạch quý Ni trưởng, Ni Sư, Sư cô trong Ban Quản chúng chứng minh

 Kính thưa toàn thể hội chúng

 Ngày đầu tiên đặt chân đến Tịnh xá Ngọc Bửu, con thật bỡ ngỡ trước một tịnh xá trang nghiêm, rộng lớn. Con là tập sự lần đầu tiên được tham dự khóa tu học “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho Sa-di, Tập sự. Đối với bản thân con những nội quy cùng những lời dạy quý báu của Hòa thượng, Ni trưởng dạy, con trân quý vô cùng. Quý Ngài dạy chúng con phải có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi phải có oai nghi. Con cảm thấy mình sao quá thô tháo nhưng nhờ nghe bài pháp chánh niệm và thực hành, con thấy mình tiến bộ trong oai nghi nhiều.

Ni trưởng Giáo đoàn III dạy cho chúng con bài Giới - “Giới như trái đất, Định như cây trồng trên trái đất, Huệ như trái cây. Giới là nguồn cội của đạo Phật”. Lời giảng quý báu của Ni trưởng đã in sâu trong lòng con và tạo nền tảng cốt lõi hành trì cho con trên bước đường tu học.

 Mỗi ngày, mỗi giờ học chúng con được nhị vị Đại đức ân cần nhắc nhở, dạy cho chúng con những điều hay lẽ phải để cho con sống và hành theo đúng chánh pháp và đúng nghĩa là một người con của Khất sĩ mà Đức tổ sư đã khai sáng. Một y, một bát, một thân giản dị, đơn sơ nhưng không kém phần trang nghiêm thanh tịnh. Hòa thượng giảng về bài kệ “Ý”, giúp cho con gội rửa tánh phàm,  phát huy Phật tánh,  sống trong chánh niệm. Con xin thành tâm phát nguyện sống và tu học theo đúng chánh pháp và tu cho đến ngày giải thoát.

Sau cùng con cũng cảm ơn chư Sư cô và Phật tử Tịnh xá Ngọc Bửu đã chăm sóc lo lắng cho chúng con 10 ngày tu học trọn vẹn đầy đủ.

 Một lần nữa con xin thành kính tri ân.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

14. Tập sự Ngọc Hân (Trú xứ Tịnh xá Ngọc Chánh, Đăk Lăk)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh

Kính bạch chư Đại đức chứng minh

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô chứng minh

Kính bạch đại chúng chứng minh

Mười ngày tu tập thanh tịnh trôi qua, với niềm hỷ lạc vô biên con xin đem hết lòng thành kính cảm tạ ân đức của chư Tôn Hòa thượng, chư Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư, Ni sư trụ trì cùng các Sư cô trong Ban Quản chúng. Mặc dầu tuổi cao sức yếu nhưng chư Tôn Hoà thượng không quản đường xa đến tại Tịnh xá Ngọc Bửu này để truyền trao giáo pháp cho chúng con. Dù công việc Phật sự rất nhiều nhưng chư Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để về đây chỉ dạy trong con. Tâm chúng con được vững vàng hơn trên bước đường tu nhân học Phật là nhờ hàng năm quý Ngài trong Giáo đoàn đã sắp xếp mở ra các khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho Sa-di, Tập sự như thế này. Những bài pháp của  quý Ngài thấm nhuần trong tâm cho chúng con nhận rõ hơn về sự “Khổ, vô thường, vô ngã”, cho chúng con rõ hơn về lý tưởng tu hành.

 Và con xin đem hết lòng thành kính cảm tạ ân đức của Ni sư Trụ trì. Từ lúc sơ khai khổ sở, với tấm lòng rộng lượng bao la, với tâm nguyện độ tận chúng sanh, Ni sư một phần lo dẫn dắt học trò, một phần xây dựng Tịnh xá trang nghiêm. Lần này, Ni sư nỗ lực đăng cai khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho Sa-di, Tập sự lần thứ 15 này. Công ơn chăm lo cho hàng hậu học, chúng con nguyện ghi nhớ và nỗ lực tu tập thật tốt. Chúng con cũng vô cùng biết ơn quý Sư cô trong Ban Quản chúng đã từng giờ uốn nắn chúng con. Và tri ân công lao của khổ nhọc của các Sư cô lo lắng cho chúng con trong việc phòng ở, chăn chiếu, mùng mền, ăn uống sáng và chiều trong 10 ngày qua. Ngày nào cũng tất bật từ sáng tới khuya, quý Sư cô đã chăm lo sức khỏe cho chúng con thật chu đáo, đem từng hộp thuốc uống tới phòng cho những vị đau ốm. Ôi ! Ơn này, khi nào chúng con trả được đây.

Với tấm lòng hộ trì Tam bảo, thiện nam tín nữ Tịnh xá Ngọc Bửu đã ngày đêm chăm lo cho chúng con, người góp của kẻ góp công, thức khuya dậy sớm lặt rau, cắt gọt, rửa chén bát thật là khổ sở. Với công ơn của chư thiện nam tín nữ con xin nguyện cầu cho mọi người:

“Được nhờ ân đức móc mưa,

Tiêu diêu khóai lạc phước thừa sanh thiên

Cùng nội ngoại hai bên cật ruột,

Tổ tông đồng quyến thuộc lục thân.

Kẻ xa cho chí người gần,

Thảy đều thọ hưởng phước phần vẻ vang”.

Và cuối lời con thành tâm kính nguyện khắc cốt ghi tâm những lời dạy của chư Tôn đức Giáo thọ và lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành tâm kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để cho tất cả chúng sanh được rưới ban ánh đạo vàng của chư Phật.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

*****

15. Tập sự Ngọc Nhũ (Tịnh xá Ngọc Nghiêm - Gia Lai)

Hôm nay bánh xe đời cũng như bánh xe Pháp đã vận chuyển con đến nơi đạo tràng để được dự khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 15. Đối với con, tất cả còn mới mẻ, nhìn xa xa đã thấy lá cờ đạo bay theo gió, chưa kịp hỏi thăm con đã nhận ra ngôi Tịnh xá Ngọc Bửu nằm giữa thị trấn Eakar. Khi bước vào cổng tịnh xá, bên hữu là hình tượng Quan Âm đang đứng mỉm cười như nhắc nhở con hãy cố gắng tu hành, bên tả là vườn Lâm-tỳ-ni Đức Phật đản sanh. Bước vào bên trong ngôi chánh điện tôn nghiêm, bên dưới là những phương tiện chuẩn bị cho khóa tu. Những học viên từ các miền tịnh xá cũng đã có mặt đầy đủ. Chúng con được Ni sư, quý Sư cô nơi trú xứ quan tâm chu đáo mọi bề.

 Chiều ngày 17 - 10 chúng con ổn định tổ chức học nội quy khóa tu. 6 giờ sáng ngày 18, Ban Lãnh đạo cùng chư Hòa thượng, chư Đại đức, Ni trưởng, Ni sư cùng toàn thể Tăng Ni đi khất thực truyền thống. Đoàn Khất sĩ áo vàng oai nghiêm nhẹ nhàng từng bước chân trong chánh niệm, hai bên đường Phật tử tại gia áo giới trắng đứng chắp tay trang nghiêm cúng dường. Sau giờ khất thực hoá duyên trở về, chư Tôn đức và đại chúng đồng chụp hình lưu niệm.

Trong buổi khai mạc, Đại đức Giác Hoàng khai thị Luật nghi, giới thiệu thành viên tham dự lễ khai mạc. Tất cả Tăng Ni ai cũng vui mừng, chuẩn bị tinh thần cho khóa tu. Giờ ngọ trai ngày đầu thật nghiêm trang xúc động khi tứ chúng đồng tu. Quý Phật tử dâng lên lời tác bạch, tụng kinh cúng dường Tam bảo, lời kinh lan xa ấm áp, thể hiện lòng chí thành chí kính vô biên hộ trì Tam bảo. Đáp lại lòng thành ấy chư Tăng cúng dường cầu nguyện và hồi hướng cho bá tánh hạnh phúc bình yên, âm siêu dương thới.

Thời khóa được quý Hòa thượng, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư bằng những kinh nghiệm tu tập đã đem giáo pháp của Phật của Tổ sư truyền bá giảng dạy cho chúng con. Những lời pháp trong bài học “Môn oai nghi” lan tỏa, chiếu soi, thấm nhuần vào tâm trí chúng con. Bởi chúng con còn non nớt, tuổi đời nhiều mà tuổi đạo quá ít, còn nhiều điểm vụng về từ đi, đứng, nói, làm, ăn, ngủ, tất cả cử chỉ ấy chúng con còn phạm lỗi. Quý Hòa thượng cùng chư Tôn đức Tăng Ni đã răn dạy bằng lời pháp sâu sắc và nhẹ nhàng, biết nói sao cho hết lòng thương ấy. Đặc biệt hằng ngày thời khóa công phu, hành thiền, tọa thiền, tụng kinh cúng ngọ, nhị vị Đại đức Giác Đoan và Giác Sanh đã đem cả tâm huyết chia sẻ, sách tấn kinh nghiệm tu học cho chúng con, để chúng con có một nguồn lực lấy đó làm hành trang tinh tấn tu theo. Bên cạnh đó là sự dịu dàng của quý Ni sư trong Ban quản chúng, luôn nhẹ nhàng nhắc nhở khi chúng con có lỗi. Về đời sống vật chất nơi ăn, chốn ở được Ni sư cùng quý Sư cô nơi Tịnh xá Ngọc Bửu chăm lo chu đáo như mẹ chăm sóc con vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà nay đã là ngày thứ 9. Thời gian quý giá, chúng con đã được học, được nghe và thực hành giáo pháp. Con xin chân thành cảm ơn chư thiện nam tín nữ không quản ngại nhọc nhằn ngày đêm chăm lo phục vụ cho chúng con được yên tâm tu học. Để tỏ lòng tri ân báo ân, từ nay về sau, con cố gắng, lấy nhưng lời dạy của chư Tôn đức làm kim chỉ nam tu học. Trong những ngày tu học sắp mãn khóa, con chỉ biết viết lên lời chân thật từ đáy lòng những gì con nghe và thấy. Con được uống dòng pháp quý báu, làm thay đổi nhận thức con người của con, đi từ trong mê đến giác ngộ. Bậc thầy là hương sen lan tỏa khắp nhân gian, như cây cao cổ thụ che chở chúng con. Lời dạy ấy, lời pháp ấy sẽ lan mãi lưu truyền trong nhân gian.

Con kính chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kỳ tu học đã bế giảng, lòng chúng con không khỏi bùi ngùi xúc động khi phải chia tay chư Tôn đức, cùng huynh đệ, hình ảnh này sẽ theo chúng con suốt cuộc đời còn lại.

*****

16. Ngọc Thạch (Tịnh Xá Ngọc  Chơn, Buôn Hồ, Đăk Lăk)

Lời sám hối muộn màng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức, Ban Giáo thọ cùng toàn thể đại chúng trong khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 15 do Giáo đoàn III tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Bửu.

Kính bạch chư Tôn đức,

Được Sư phụ cho đi dự khóa tu và được Ban Tổ chức cho phép, tạo điều kiện cho con được theo chúng tu tập, con xin thành kính tri ân chư Tôn đức trong Giáo đoàn III. Tự thân xét thấy lỗi của mình, con xin sám hối đó là chân bị đau quá nên các thời tu con không thanh tịnh, an trú chánh niệm được, cứ nhúc nhích trở chân hoài. Con lại không dõng mãnh sám hối trước đại chúng trong giờ sám hối mỗi tối. Giờ đây con thành kính xin quý Đại đức Ban Giáo thọ hoan hỷ cho con. Con xin đảnh lễ quý Ngài và nguyện sẽ tinh tấn tu tập cho đến hết cuộc đời.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

17. Tập sự Ngọc Tuyết (Tịnh xá Ngọc Xuân, Vạn Giã)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức

Lời đầu tiên con xin chân thành tri ân đến chư Tôn đức Giáo đoàn III, đã  tạo điều kiện cho chúng con tham gia khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” trong 10 ngày. Và con xin chân thành tri ân đến Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu đã cho chúng con an trú và tu tập tại nơi đây.

 Đây là khóa tu đầu tiên mà con được tham dự. Trước khi đi, con cảm thấy thật vui nhưng cũng có chút hồi hộp vì sợ vào sống chung với chúng, cách ăn mặc, đi đứng, nằm ngồi, có hòa đồng với chúng hay không? Nhưng rồi chính sự sợ sệt lo lắng ấy giúp con cố gắng phấn đấu hơn để làm tròn bổn phận của một người Tập sự tuy con còn nhiều thiếu sót.

Chúng con được làm con trong ngôi nhà Phật Pháp Tăng thật không dễ dàng. Nếu không có ý chí nghị lực chúng con khó có thể bước đi trên đường đạo. Con luôn tập lắng nghe, thấu hiểu, kính trên nhường dưới, đó là lời của chư Phật dạy. Hạnh phúc hơn là chư Tôn thiền đức không ngại đường xa, sự mệt mỏi, cái lạnh của núi rừng, hoan hỷ nhận lời thỉnh, về đạo tràng Tịnh xá Ngọc Bửu để chỉ dẫn, giảng dạy những lời hay, ý đẹp để chúng con răn lòng trong mỗi giờ phút.

 Thấm thoát, mới đó mà 10 ngày cũng trôi qua. Tuy không dài nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho con hiểu thêm để tu tập tiến lên nữa.

Khóa tu nào cũng đến lúc kết thúc, mỗi người một hướng về nơi trụ xứ, những vui buồn trong khoá tu khiền tình huynh đệ sâu sắc hơn, chúng con hoan hỷ chờ khoá tu kết tiếp được gặp nhau cùng tu chung trở lại. Viết hết suy trên trang giấy này là điều không thể, con chỉ kính dâng lời tri ân đến chư Tôn đức, và cảm ơn thật nhiều đến toàn thể quý Phật tử Ngọc Bửu, đã thức khuya dậy sớm, hết lòng lo cho chúng con những bữa ăn thật ngon.

 Một lần nữa, con xin kính chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, Ni trưởng, Ni sư, Sư cô cùng toàn thể đại chúng thật an vui, thân tâm an lạc trên con đường tu tập của mỗi vị để bước lên những bậc cao hơn nữa cho đến ngày viên mãn.

 Kính chúc  khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 15 này thành công tốt đẹp.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*****

18. Giác Minh Thi (Tịnh xá Ngọc Hải - Cam Ranh)

VÈ TU TẬP

 Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè tu tập

 Tháng 10 đông lập

 Giữa chốn đại ngàn

 Ngọc Bửu rộn ràng

 Đón chờ hành giả

 Bao ngày vất vả

 Chuẩn bị kỹ càng

 Phòng ốc gọn gàng

 Chờ ngày khai khóa

 Dù mưa lạnh gió

 Không ngăn bước chân

 Huynh đệ xa gần

 Về vui hội ngộ

 Khóa tu “Đạo hạnh”

 Lần thứ 15

 Tổ chức sau Rằm

 Trong niềm khao khát.

 Ngày đầu khai mạc

 Gió mát trời trong

  Dưới ánh nắng hồng

 Hóa duyên khất thực

 Y vàng sáng rực

 Đẹp những bàn chân

 Tâm hồn nhẹ lâng

 Trở về hơi thở

 Người người hớn hở

 Để bát tạo duyên

 Những tấm lòng hiền

 Ân niềm thơm thảo

 Mến thương y áo

 Khất sĩ du hành

 Bố thí hạnh lành

 Trừ lòng tham kỷ

Đại chúng hoan hỷ

 Lưu niệm bức hình

 Sáng trời bình minh

 Ân tình pháp lữ.

Đúng 3 giờ rưỡi

 Chuông reo thức rồi

 Huynh đệ dậy thôi

 Mặt trời se lạnh

 Đệ ngáy ngon lành

  Huynh phải hối nhanh

 Lẹ làng lên chứ!

 Trì kinh pháp sự

 Sớm tối hai thời

 Lắng đọng từng lời

 Phật từ rạng tỏ

 Sau đó thiền tọa

 Điều tức điều thân

 An định tinh thần

 Giữ tâm minh mẫn

 Nhưng cũng lận đận

 Huynh đệ  mới tu

 Lim dim gật gù

 Tiến vào thiền ngủ

 Thời khuya đã đủ

 Bây giờ phải lo

 Quét dọn xếp cơm

 Cho giờ ăn sáng

 Mặt trời ló dạng

 Kinh hành ngoài sân

 Gió hát xa gần

 Theo chân hành giả

Cần chi tất tả

 Phải đâu vội vàng

 Ta bước bình an

 Vững đều thư lạc

 Nghỉ ngơi giây lát

 Đến giờ ngọ trưa

  Khất thực xin cơm

 Thương người vất vả

  Tạm xa tất cả

 Về đây hộ trì

 Cực nhọc quản chi

 Sớm trưa lo bữa

 Gởi lòng chan chứa

 Trong mỗi chén canh

 Cơm dẻo ngọt lành

 Tâm thành dâng cúng

 Buổi chiều dò tụng

  Khất sĩ Luật nghi

  Muốn thọ giới thì

 Làu thông Kinh Luật

 Đến tối thường trực

 Bái sám công phu

 Phật tử về tu

 Hòa cùng Tăng chúng

 Đức Bi - Trí - Dũng

 Của đức Từ tôn

 Xuyên suốt mạch nguồn

 Từ bi tưới tẩm

 Lỗi lầm nhìn nhận

 Sám hối tỏ bày

 Can đảm nhận ngay

 Những điều sai phạm

 Pháp âm chiếu rạng

 Học pháp mỗi ngày

 Chánh niệm thân này

“ Những câu chú nguyện”

 Bố thí như biển

 Bài “Ý” hiển bày

 Tu học từ đây

 Bước đầu tập sự

“Nghèo không thay đổi

 Giàu không ám mờ”

 Phận sự đừng chờ

 Đừng thành chùm gửi

 Là lời nhắn nhủ

 Đến anh em mình

Quá đậm nghĩa tình

 Đại đức Giác Phổ

 Đừng sợ gian khổ

 Công quả công phu

 Kính mến đệ huynh

 Tôn thờ Sư phụ

 Giác Tuyên Đại đức

 Niềm nở giãi bày

 Thắc mắc gỡ ngay

 Những điều nghi ngại

Tiễn chân thân ái

 Đại đức về rồi

 Vẫn còn bồi hồi

 Từ trong tâm khảm

 Pháp âm điềm đạm

 Của Tôn đức Ni

Thiết thực tu trì

 Giữ gìn giới luật

 Bốn nơi quán niệm

 Thân, thọ, pháp, tâm

 Bàn bạc lý chân

 Quán thân vô ngã

 Vui hạn chế lại

 Buồn cũng giấu thầm

 Thường niệm trọng ân

 Ghi lòng thấm thía

 Xuất gia có nghĩa

 Thế tục - não phiền

 Tam giới - xuất liền

 Vọng tâm khắc chế

Phiền não là thế

 Chi phối người tu

  Nhận rõ tiến lên

 Thân tâm an lạc

Oai nghi chững chạc

 Đại đức Giác Đoan

 Cực khổ lo toan

 Vẹn tròn trách nhiệm

 Thân tâm thúc liễm

 Đắng miệng mềm lòng

 Khuyên dạy ân cần

 Tận tâm chỉ dạy

 Nhắc nhở là vậy

 Huynh đệ phạm hoài

 Nói chuyện hơi nhiều

 Còn chưa tịnh khẩu

 Giác Sanh hình mẫu

 Của người anh hiền

 Nhẹ nhàng giải khuyên

 Đàn em nhỏ dại

 Tay phải tay trái

 Hai đại sư huynh

 Nghiêm nghị, hòa mình

 Để cùng hỗ trợ

 Thêm sự yểm trợ

 Đại đức Giác Thăng

 Như kiềng ba chân

 Vững vàng an trụ

 Mười ngày tu học

 Đã trôi qua rồi

 Ngày cuối bồi hồi

 Dâng lời kính chúc

 Bậc Thầy Tôn túc

Giới đức trang nghiêm

 Giới hạn nhiệm huyền

 Thiền môn cửu trụ

 Chư Tôn Đại đức

 Sức khỏe khinh an

  Tâm rộng vô vàn

 Đàn em nương náu

  Quý Ni gương sáng

 Theo Kiều Đàm Di

 Thanh thoát từ bi

 Độ hàng Ni chúng

 Giờ này thôi cũng

 Từ giã đệ huynh

 Ấm áp nghĩa tình

 Linh sơn pháp lữ

 Học hành thi cử

 Được kết quả cao

 Mạnh khỏe dồi dào

 Học tu thành toại

 Chúc Ban Ngoại hộ

 Hạnh phúc gia đình

 Cuộc sống khương ninh

 Cháu con hiếu nghĩa

 Mỹ Ngân lém lỉnh

 Cháu bé giỏi ngoan

 Như búp sen non

 Giữa tình thương lớn

 Thôi chào nắng sớm

  Bảng lảng sương mù

 Trong gió vi vu

 Thông reo khúc nhạc

 Đến giờ bế mạc

 Tay vẫy chào thân

 Hẹn một ngày gần

 Đệ huynh gặp nhé

 Nghe ve nghe vẻ

 Nghe vè học tu.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan