CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng kết khóa tu chư Ni Phân đoàn 2 lần thứ 7

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch quý Hòa thượng, quý Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư chứng minh,

Khóa tu lần thứ 7 của chư Ni Phân đoàn 2, trực thuộc Giáo đoàn IV được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang từ ngày 21 đến 27 tháng Giêng năm Bính Thân (28/2 – 5/3/2016) đã được thành tựu viên mãn. Số lượng 24 hành giả, trong đó có 8 vị trụ trì từ 11 trú xứ trở về tham dự.

pd2 7a

BAN TỔ CHỨC

Chứng minh: NT. Lan Liên, NT. Khoa Liên, NT. Vạn Liên

Giáo thọ: NT. Khoa Liên, NS. Tuyết Liên

Điều phối: NS. Tuyết Liên

Kiểm soát: NT. Vạn Liên

Thư ký: SC. Nghiêm Liên

Hộ thiền : SC. Duyên Liên, SC. Ý Liên và Phật tử

Khóa tu chính thức bắt đầu vào lúc 04 giờ sáng ngày mùng 21 tháng 01 năm Bính Thân. Chương trình tu học 7 ngày được diễn tiến tuần tự theo thời khóa biểu đã ấn định, không thay đổi. Ngày 27 chư Ni đi khất thực hóa duyên theo truyền thống.

NỘI DUNG TU HỌC

Chương trình học Chơn lý trong tuần: Số tức quan, Pháp Chánh giác, Trên mặt nước, Nhập định, Chơn như do quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô luân phiên đọc.

Sau mỗi giờ đọc Chơn lý, chư Ni tuần tự trình bày những ý pháp hoặc 1 câu, hoặc 1 đoạn mà mỗi vị tâm đắc, hay thắc mắc những điều chưa hiểu rõ qua lời dạy của Tổ sư trong Chơn lý. Sau cùng quý Ni trưởng, Ni sư giải đáp những thắc mắc, đúc kết lại những ý chính trong bài Chơn lý đã học. Học theo cách này có kết quả khả quan, chư Ni phải chăm chú nghe, tác ý trên từng câu từng chữ mới có thể thưa lên được sự nhận xét của mình trong mỗi bài Chơn lý. Tuy trình độ tiếp nhận sâu cạn khác nhau, nhưng hành giả không dám lãng xao, bởi bị bắt buộc phải trình bày.

Xin ghi lại một vài cảm tưởng của hành giả khóa tu:

SC. Hòa Liên (TX. Tân Bửu Tháp): Cảm nhận rất nhiều, không thể dùng lời diễn đạt. Xin mượn lời bài kệ “Nhớ ơn Thầy” để diễn tả cảm nghĩ, nguyện sẽ tinh tấn và tham dự những khóa tu tiếp theo không gián đoạn.

SC. Tiến Liên (TX. Ngọc Vân): Mong khóa tu truyền thống được tổ chức thường xuyên, để chư Ni được học, được hành trì theo thời khóa miên mật hơn so với ở trú xứ. Thích nhất là giờ học Chơn lý, lần này con tâm đắc bài Chơn lý “Trên mặt nước”. Qua lời dạy cư trần bất nhiễm của đức Tổ sư, chúng con nguyện không cô phụ thâm ân Tổ Thầy giáo dưỡng. Nhất là những tấm gương của các bậc Trưởng lão Ni đã ngoài bát tuần vẫn hiện diện trong khóa tu là niềm khích lệ cho chúng phải tinh tấn và tinh tấn hơn.

SC. Tín Liên (TX Ngọc Lâm): Trước khi đi con rất lo, nhưng khi về đây trong thời gian tu học con thấy rất thoải mái, mặc dù tại trú xứ con cũng học cũng tu, nhưng cách học trong khóa tu rất lợi ích giúp con mở trí rất nhiều.

Tịnh Vân (TX. Ngọc Chung): Lần đầu tiên con được quý Ni trưởng thương tưởng cho về công quả, nhưng con lại được tham dự giờ học giờ tu, trong giờ học Chơn lý con thấy mình được hướng đến tư tưởng mới, tư tưởng xuất trần của đức Tổ sư; được học hiểu Chơn lý con cảm nhận, ngưỡng mộ những lời dạy cao siêu của Tổ sư chưa đủ, mà phải hết lòng tôn kính và thực hành, cảm xúc rất nhiều khi con thấy được lợi ích của thời gian tu học. Chúng con mong quý Ni trưởng, Ni sư thương tưởng dành cho chúng con một ít thời gian. Chúng con mong được học luật Sa-di, tập sự, bởi giờ học luật Tỳ-khưu-ni chúng con không được tham dự.

Liên Phúc (TX. Ngọc Quang): Về đây tham dự giờ Chơn lý con nghe vui và rất thích học và có sự hiểu biết do nhờ quý Ni trưởng Ni sư giảng dạy, so với tại trú xứ giờ học Chơn lý con chỉ ngủ và ngủ không cưỡng được. Lần này con tâm đắc nhất bài Chơn lý “Trên mặt nước”. Còn sự tu hai ngày đầu tâm con không được định, những ngày sau con cố gắng buông bỏ, loại trừ vọng tưởng nên tâm hơi được định, giờ ngồi thiền con được an lạc. Con mong được Sư phụ tiếp tục cho tham dự những khóa tu tiếp theo.

SC. Liên Ngọc (TX. Ngọc Phú): Con được tham dự 5 khóa tu, con ý thức được bổn phận học tu, con sẽ hết sức cố gắng để hoàn thiện phẫm hạnh đạo đức. Cách học Chơn lý trong khóa tu con thấy có tiến bộ, được mở mang sự hiểu biết về giáo pháp Khất sĩ rất nhiều. Hiện giờ con đã tập ngồi thiền được 1 giờ có an lạc. Khóa tu mỗi tháng 7 ngày, còn 21 ngày còn lại con mong chờ khóa tu kế tiếp.

Tập sự Tịnh Lành (TX. Ngọc Chung): Con mới xuất gia, được Sư phụ cho đi công quả nên con rất lo sợ, nhưng thực tế trong khóa tu con được quý Ni trưởng, Ni sư thương dạy nên con không còn sợ và an tâm tu học. Thật là hạnh phúc khi con được tham gia giờ học, giờ tu thiền. Con mong Sư phụ sẽ tiếp tục cho con đi tiếp những khóa tới, bởi con cảm nhận được sự an vui trong khóa tu. Con kỉnh ơn quý Ni trưởng, Ni sư đã tổ chức khóa tu.

Ni trưởng Khoa Liên ban đạo từ: Nhờ chư Tăng khai duyên, khóa tu truyền thống hình thành làm tiền đề cho chư Ni Hệ phái và chư Ni các Giáo đoàn tiếp tục. Tuy kết quả còn rất khiêm tốn nhưng chắc chắn đã có kết quả. Chúng ta càng nghe hoan hỷ khi được thấm nhuần giáo pháp Chơn lý của Tổ Thầy.

Xin nhắc lại lời dạy của Cố Ni trưởng Trí Liên:

“Đường xa ngàn dặm nhờ bước ban đầu,

Cây lớn một vầng nhờ người ươm mầm mộng.

Bước ban đầu không cố gắng đường ngàn dặm khó đến nơi.

Mầm mộng không ươm gieo cây lớn một vầng đâu dễ có.

Nên khóa tu truyền thống là bước đầu, là nền tảng để chư Ni viên thành đạo nghiệp. Còn bóng cổ thọ là chư Trưởng lão Ni về đây cho các con nương theo tu học, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Phải cố gắng tinh tấn hoàn thành đạo nghiệp. Dầu thử thách, dầu chông gai, dầu chướng duyên đều phải kiên nhẫn vượt qua để hướng đến đạo quả giải thoát.

pd2 7b

KẾT LUẬN

Qua những lời cảm tưởng, bộc bạch chân tình, phát xuất tự tâm không qua suy tư chọn mỹ từ diễn tả của chư hành giả khóa tu, đã phần nào cho thấy 7 khóa tu của Ni giới Phân đoàn 2 có kết quả khả quan, từ 5, 10 vị ban đầu thử nghiệm, nay đã có hơn 20 vị. Chư Ni rất hoan hỷ tham dự khóa tu, đã hiểu và biết mình phải làm gì để thành tựu phẩm hạnh của người tu giải thoát. Định hướng đã có, còn lại là sự tinh tấn hành trì. Cầu nguyện Phật ân gia hộ, Tổ Thầy phóng quang cho chư Ni có nhiều thuận duyên, thắng duyên trên đường tu giải thoát.

    Chia sẻ với thân hữu: