CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng kết khóa tu lần 1 của Hội chúng cố NT.Ngân Liên (PĐ 1, GĐ IV)

Thấm thoát tuần lễ tu học của khóa tu truyền thống Giới – Định – Tuệ lần thứ 1 của Hội chúng cố Ni trưởng Ngân Liên tại Tịnh xá Ngọc Lâm đã đến ngày kết thúc. Trong niềm phấn khởi chung của toàn thể đạo tràng, chúng con xin được trình bày một số nét về báo cáo tổng kết như sau:

BAN TỔ CHỨC:

* Trưởng BTC kiêm Thiền chủ: Ni trưởng Mai Liên

* Phó Thiền chủ: Ni sư Sang Liên

* Phó ban Tổ chức: Sư cô Hạnh Liên, Sư cô Thuần Liên

* Ban Thư ký - Điều phối: Ni sư Tín Liên, Ni sư Phụng Liên, Sư cô Hòa Liên

BAN GIÁO THỌ: Ni trưởng Mai Liên, Ni sư Phấn Liên, Sư cô Phước Liên, Sư cô Hạnh Liên

BAN KIỂM SOÁT: Ni sư Phấn Liên, Sư cô Thu Liên

BAN GIÁM THIỀN: Sư cô Phước Liên, Sư cô Thuần Liên

BAN HỘ THIỀN: Ni cô Thanh Liên, Liên Ngôn, Tâm Lý.

Cùng quý Phật tử: Ngọc Phú, Ngọc Liên, Ngọc Thành (LH); Ngọc Trúc, Ngọc Lễ, Ngọc Thành (BR); Ngọc Châu, Ngọc Nguyệt, Ngọc Điền, Diệu Tuyết (BR); Mỹ Hạnh (VT); Diệu An, Diệu Trang, Diệu Tính và Phật tử Tịnh xá Ngọc Lâm, Tịnh xá Ngọc Phước.

Hiện diện tham dự khóa tu gồm: 1 Ni trưởng, 2 Ni sư, và 44 vị hành giả tại trú xứ cũng như đến từ các tịnh xá trực thuộc Ni GĐ IV - Hội chúng cố NT. Ngân Liên. Trong đó có 24 Tỳ-kheo-ni, 5 Thức xoa, 1 Sa-di, 5 tập sự, 9 Phật tử.

KtuL1 NganLien Copy

I. THỜI KHÓA TU TẬP

Chương trình tu học 7 ngày từ 20/3 đến 26/3/ năm Ất Mùi, được tuần tự diễn ra như sau: mỗi ngày có 5 thời thiền tọa, 6 thời thiền hành, 1 thời sám hối, 1 giờ 20 phút học và triển khai Chơn lý, 60 phút hành giả trình pháp, 10 phút rải tâm từ và 45 phút hành giả chia sẻ pháp hành.

II. NỘI DUNG TU HỌC

Khóa tu chính thức khai mạc lúc 8 giờ ngày 20/3 năm Bính Thân (nhằm ngày 26/4/2016), với sự chứng minh của:

- HT. Giác Cầu – thành viên HĐCM GHPGVN; Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Viện chủ TX. Ngọc Thạnh.

- TT. Giác Thông – trụ trì Tu viện Pháp Viên, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT.

- ĐĐ. Minh Đạo - trụ trì Tu viện Minh Đạo, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT.

- ĐĐ. Minh Từ - trú xứ TX. Trung Tâm, Bình Thạnh, TP.HCM.

Cùng sự hiện diện chứng minh của NT. Mai Liên, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh tỉnh BR-VT, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT; Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm - Long Hải, Trưởng BTC kiêm Thiền chủ khóa tu.

NS. Tín Liên – Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM; NS. Phụng Liên – Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM; NS. Sang Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thái – Long Thành; NS. Phấn Liên, trụ trì TX. Ngọc Phước – Bà Rịa; SC. Hạnh Liên, trụ trì TT. Ngọc Hạnh – Bà Rịa; chư Ni Hội chúng cố NT. Ngân Liên trực thuộc Ni GĐ IV. Ngoài ra còn có sự tham dự của quí Phật tử Tịnh xá Ngọc Lâm, Tịnh xá Ngọc Phước.

Trong buổi lễ Khai mạc, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni nhị bộ, đại diện hành giả đã dâng lời phát nguyện tinh tấn tu học và giữ gìn giới pháp thanh tịnh, triệt để tuân thủ nội quy. Đồng thời đại diện Phật tử Tịnh xá Ngọc Lâm và Tịnh xá Ngọc Phước tác bạch phát nguyện hộ trì về tứ sự để chư Ni hành giả có đủ điều kiện và sức khỏe an tâm tu học. Trong không khí trang nghiêm đầy đạo vị, với sự gia hộ của Tam Bảo, chư Ni hành giả đã kính cẩn tiếp nhận đạo từ của Hòa thượng chứng minh trong tinh thần hoan hỷ và phấn khởi.

Sau lễ Khai mạc, chính thức bước vào khóa tu, NS. Tín Liên triển khai pháp tu thiền của Hệ phái Khất sĩ qua lời dạy của đức Tổ sư và cố Đệ nhất Ni trưởng, bằng các bước thực tập thiền tọa và thiền hành.

Chương trình học Chơn lý trong tuần (người đọc, giảng):

- Trên mặt nước: NS. Phấn Liên

- Tánh thủy: SC. Phước Liên

- Thần mật: SC. Hạnh Liên

- Khổ và vui: SC. Thuần Liên

- Bát chánh đạo: SC. Thu Liên

- Số tức quan: SC. Hòa Liên

Sau mỗi thời đọc đều có phần tóm kết của Ban Giáo thọ cũng như phần triển khai của quý Ni sư Ban Điều phối.

VỀ ẨM THỰC VÀ ĐỜI SỐNG

Nhờ hồng ân Tam Bảo và quý Đức Thầy gia hộ, nhờ ân đức từ bi của Ni trưởng trụ trì cùng với sự nhiệt tâm ngoại hộ của chư Ni và Phật tử TX. Ngọc Lâm, TX. Ngọc Phước, bên cạnh là sự tín tâm ủng hộ của hàng thiện nam tín nữ, nên nhu cầu đời sống hàng ngày của khóa tu từ Ban Trai soạn, Ban Sớt bát, Ban Trà nước… các khâu đều được phục vụ chu đáo tận tình. Đó chính là nhờ vào tấm lòng hy sinh quên mình vì đạo, sự chung tay đóng góp từ công sức đến tài vật của các ân nhân Phật tử, sự hoan hỷ trợ duyên của chư Ni tại tịnh xá. Mọi người chăm sóc từng bát cơm ly nước, quét dọn trên dưới trước sau, nên từ thiền đường đến trai đường được sạch sẽ tươm tất, cho đại chúng hành giả no dạ mát lòng, vững tâm tu học trong suốt một tuần lễ.

NHẬN XÉT

Qua suốt 7 ngày hành trì miên mật theo thời khóa, chư Tôn đức Ni Ban Điều phối đã triển khai sơ bộ 4 giai đoạn đầu của thiền sổ tức quán, đại chúng thực tập tương đối nhuần nhuyễn, 4 giai đoạn sau chỉ được triển khai qua lý thuyết. Vì vậy tuy pháp học, hành giả chúng con tiếp thu đầy đủ, nhưng thời gian không nhiều để chúng con thực tập pháp hành. Ngoài ra, những điều cần thiết cho sự tăng trưởng chánh niệm cũng được hướng dẫn rõ rành, nhất là phương pháp thiền hành đã giúp hành giả thật sự có được chánh niệm và an lạc. Những giờ học Chơn lý giúp hành giả thêm kiến thức và có dịp ôn lại giáo pháp của Tổ sư, bổ sung yếu lý cho việc tu tập. Hy vọng thiền sinh lưu tâm sâu sắc để áp dụng hành trì khi về trú xứ của mình.

Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy: “Ngoài hình tướng không động là thiền, trong không loạn là định, mỗi niệm hãy tự thấy bản tâm thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo”. Nhưng muốn đạt được như vậy, hành giả phải không rời chánh niệm, luôn phòng hộ các căn, khi đối cảnh xúc duyên, niệm hơi thở để đối trị vọng tâm, niệm tâm miên mật để phiền não tham sân si không dấy động và được tịnh hóa. Đó là ý của Tổ sư trong Chơn lý Sổ tức quan.

Trong thời gian 7 ngày qua, hành giả chấp hành nội qui tốt, thời khóa tu học tốt: không dùng điện thoại, giữ tịnh khẩu tương đối tốt, mặc dầu cũng có vi phạm nhỏ như nói chuyện. Nhưng nhìn chung, thái độ tu học của thiền sinh có thành thật cầu tiến, mặc dù còn nhiều khiêm nhượng rụt rè, chưa mạnh dạn phát biểu trong giờ trình pháp.

TÓM LẠI

Khóa tu thiền đã hoàn mãn trong thuận duyên tốt đẹp. Tất cả thiền sinh đều tự thân cảm nhận sự thăng tiến tâm linh, giới-định-tuệ tăng trưởng. Pháp học nắm rõ hơn để hỗ trợ cho pháp hành được nhiều kết quả tốt đẹp. Những thành quả đạt được ở trên đều nhờ lực gia trì của Tam bảo, nhờ sự lãnh đạo trí tuệ từ bi và đầy nhiệt huyết của Ni trưởng Thiền chủ - sự tận tâm hướng dẫn cặn kẽ của quý Ni sư Ban Điều phối, hàng hậu học chúng con tiếp nhận với tất cả niềm phấn khởi và trân trọng, chỉ biết một lòng kỉnh lễ cảm tạ thâm ân. Chúng con nguyện luôn sống trong tinh thần đoàn kết hiệp hòa, nỗ lực tu học, chuyển hóa tự thân, để mỗi người sẽ là một đóa sen quí, kết thành ngàn cánh sen trang nghiêm cội Bồ-đề mà Tổ Thầy và chư vị Ni trưởng đã vun trồng cho đến ngày đơm hoa kết trái. Như lời dạy của cố Đệ nhất Ni trưởng:

“Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm,

Cho tâm như ngọc luyện dồi tâm

Cho hoa trí huệ tươi ngàn kiếp,

Cho quả từ bi đẹp bội phần”.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hình ảnh sinh hoạt trong khóa tu:

KtuL1 NganLien 1 Copy

Ktu1 NgLien 1 Copy

Ktu1 NgLien 2 Copy

Ktu1 NgLien 3 Copy

Ktu1 NgLien 4 Copy

Ktu1 NgLien 5 Copy

Ktu1 NgLien 6 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: