CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng kết khóa tu NGHPKS lần 27

BC KtuNGKS21 1

1. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

Ban Chứng minh: NT. Chiêu Liên: Thiền chủ khóa tu, NT. Tĩnh Liên: Phó Thiền chủ khóa tu.

Ban Tổ chức: NT. Thẩm Liên: Trưởng ban. NT. Viên Liên và NT. Thận Liên: Phó ban. NS. Tín Liên và NS. Phụng Liên: Thư ký.

Ban Giáo thọ: NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NT. Giao Liên, NT. Ánh Liên, NT. Thận Liên, NT. Hiệp Liên, NT. Gương Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tiến Liên, SC. Trí Liên (TK).

Ban Thư ký kiêm Điều phối: NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Nga Liên, NS. Hòa Liên, SC. Tuệ Liên, SC. Viên Liên.

Ban Kiểm soát kiêm Giám thiền: NS. Lộc Liên, NS. Liêm Liên, NS. Hải Liên.

Ban Hộ thiền: SC. Hạnh Liên (điều hành ngoại hộ) và 36 vị (có danh sách riêng).

Đến tham dự khóa tu lần thứ 27 này có 102 hành giả từ các tịnh xá khắp các miền Nam, Trung.

Như vậy, tổng số chư Ni có mặt tại khóa tu là 139 vị.

Trong đó, chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh 7 vị, Tỳ-kheo-ni: 78; Thức-xoa-ma-na: 5; Sa-di: 10; tập sự: 2; chư Ni hộ thiền: 37 vị.

Phật tử hộ thiền: Phật tử Tịnh xá Ngọc Cảnh và Phật tử các tịnh xá lân cận.

2. THỜI KHÓA TU TẬP

Chương trình tu học 7 ngày (từ mùng 6-12/3 Đinh Dậu) tuần tự diễn ra như sau: Mỗi ngày có 5 thời thiền tọa (mỗi thời trung bình 45 phút); 5 thời thiền hành (mỗi thời 20-30 phút); một thời công phu sám hối lục căn; hai thời học và nghiên cứu Chơn lý; một thời hành giả trình pháp; một thời rải tâm từ và chia sẻ pháp hành (50 phút).

bm2a

3. NỘI DUNG TU TẬP

Khóa tu chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ sáng ngày mồng 6 tháng 3 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 2/4/2017), được sự chứng minh của HT. Giác Ngộ, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cảnh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, kiêm Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN TP. Đà Lạt; ĐĐ. Minh Duyên, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, đặc trách Hệ phái Khất sĩ.

Về phía Ni giới gồm có quý Ni trưởng trong Ban Chứng minh, Ban Tổ chức khóa tu và 139 hành giả.

Pháp tu thiền truyền thống của Hệ phái được quý Ni trưởng, Ni sư triển khai trên nền tảng Giới Định Huệ qua pháp niệm tâm và pháp niệm sổ tức của đức Tổ sư và của Đệ nhất cố Ni trưởng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc thực hành là duy trì chánh niệm tỉnh giác vào đề mục hơi thở, vào từng cảm thọ phát sanh khi bàn chân tiếp xúc mặt đất trong mỗi bước thiền hành, vào từng oai nghi trong mọi lúc mọi nơi. Bằng kinh nghiệm hành trì và bằng kinh nghiệm hướng dẫn 26 khóa tu trước, quý Ni trưởng, Ni sư trình bày phương pháp hành trì một cách nhất quán và mạch lạc, dễ hiểu, dễ thực hành.

Chương trình học Chơn lý gồm hai phần: buổi sáng, một vị giáo thọ được phân công đọc, đại chúng theo dõi. Buổi chiều, một vị giáo thọ khác triển khai phần nghiên cứu bài Chơn lý đã được đọc buổi sáng.

Chủ trương chung của quý Ni trưởng là những bài Chơn lý cốt lõi về phương pháp thiền của đức Tổ sư như Số tức quan và Nhập định đều được triển khai trong mỗi khóa tu. Thêm vào đó, lần lượt triển khai các bài Chơn lý khác theo thứ tự. Theo đó, những bài Chơn lý được đọc và triển khai trong khóa tu lần thứ 27 gồm: Số tức quan, Nhập định, Thần mật, Tam giáo, Giác ngộ và Tông giáo.

Đặc biệt đến ngày thứ năm của khóa tu, tức ngày mồng 10 tháng 3, đại chúng được đầy đủ phúc duyên và vinh hạnh đón tiếp Hòa thượng Giác Toàn. Ngài đã sách tấn chư hành giả qua Chơn lý “Lục căn” và chia sẻ ý pháp qua Chơn lý “Bát chánh đạo”.

Sáng ngày 11 tháng 3 là ngày thứ sáu của khóa tu, có quý Ni trưởng, Ni sư trong Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng đến thăm khóa tu. Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh, Phó Phân ban thay mặt đoàn, tán thán tinh thần đoàn kết, hòa hợp của truyền thống Khất sĩ. Ni trưởng đã sách tấn chư Ni hành giả và tặng quà, thật là ấm tình đạo vị.

Vào ngày thứ 7 của khóa tu tức là ngày 12 tháng 3 năm Đinh Dậu, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Lâm Đồng cùng quý Hòa thượng, Thượng tọa đến vấn an sức khỏe và ban đạo từ sách tấn chư hành giả khóa tu.

Sau bảy ngày sống chung tu học ôn lại truyền thống tốt đẹp của Tổ Thầy, khóa tu thành tựu viên mãn, chư hành giả đều vô cùng hoan hỷ khi được:

Mặc thì áo giới ấm êm

Ăn thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân.

Tất cả đều mong chờ đến khóa tu lần thứ 28 để được cùng sống chung tu học như thế này!

    Chia sẻ với thân hữu: