CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TT. Minh Thành chia sẻ cùng hành giả khóa tu Hệ phái lần 25

Ngày 10/11 năm Mậu Tuất, Thượng tọa Minh Thành thân lâm về Tịnh xá Ngọc Giáng thăm viếng và chia sẻ pháp đến chư Tôn đức hành giả khóa tu với đề tài: “Sự nhiệm mầu của tỉnh thức”.

Qua hai bài kinh đại diện cho hai trường phái: Kinh Viên Giác của Bắc truyền và Kinh Bố Dụ của truyền thống Nam truyền, Thượng tọa đã so sánh sự tương đồng của hai trường phái để thấy được tầm quan trọng của sự tỉnh thức. “Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác” (Kinh Viên Giác) và “Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo biết được: "Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm", tham dục, tà tham cấu uế của tâm được diệt trừ, khi nào Tỷ-kheo biết được: "Phóng dật là cấu uế của tâm", phóng dật, cấu uế của tâm được diệt trừ” (Kinh Bố Dụ). Từ đó, Ngài đi sâu vào đời sống của một vị tỳ-kheo, nhìn thấy rõ sự biến hiện của tâm đang chi phối đời sống thực tại; biết được như thế, ta không chỉ điều phục được tâm ý của mình mà con biết thương và thông cảm cho chư huynh đệ đang sống với mình. Bằng cách trình bày giản dị cũng như những từ ngữ bình dân, Thượng tọa đã mượn những hình ảnh rất thực tế trong cuộc sống giúp cho chư hành giả dễ dàng thấy rõ tâm của mình.

Cuối buổi giảng, Thượng tọa dành ra 15 phút hướng dẫn chư hành giả tập quay trở lại quan sát tự tâm chính mình đây là một cơ hội thực tập để thấy được “Sự nhiệm mầu của tỉnh thức”.

 

    Chia sẻ với thân hữu: