Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tự sám hối

sam hoi

Thắp nén hương lòng dâng kính Phật

Hòa cùng sắc thể lạy mười phương

Lòng con chí nguyện dường trăng tỏ

Giũ sạch thân tâm giũ bụi đường

Tâm thành đảnh lễ Phật mười phương

Sám hối nhân tâm giũ bụi đường

Kính lễ Ba Ngôi tà hạnh dứt

Rèn thao ngũ thể đạo lành nương

Tham sân nguyện dứt vì luôn tỏ

Ái dục cầu xa bởi quá tường

Ý khẩu ôn hòa bên pháp Phật

Duyên lành nghĩa rộng trải từ thương.

***

Duyên lành nghĩa rộng trải từ thương

Đoạn khổ tình xây hiếu đặng tường

Bướng bỉnh không còn êm lắng trụ

Gan lì giải thoát dịu dàng nương

Liên hoa nụ trổ tươi ngời trí

Bát Nhã mầm lên rực sáng đường

Bát Chánh duy trì theo ý niệm

Tâm thành đảnh lễ Phật mười phương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

(Thơ ĐL thể liên hoàn thuận nghịch vận)

    Chia sẻ với thân hữu: