CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm 30 năm ngày Sư cụ Giác Quy viên tịch

Sáng ngày 15 tháng 5 Đinh Dậu, Tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt, Lâm Đồng) do Hòa thượng Giác Minh (Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn III) trụ trì, tổ chức lễ Tưởng niệm 30 năm ngày Sư cụ Giác Quy viên tịch (1987 – 2017).

TX NGOCDA GDIII 1

Hiện diện trong buổi lễ, ngoài Hòa thượng và Tăng chúng Ngọc Đà, còn có trên 60 vị Tăng Ni trong tỉnh Lâm Đồng và một số chư Ni đến từ Gia Lai, Phan Rang đồng tham dự lễ. Buổi lễ đầm ấm, trang nghiêm, thấm tình đạo vị.

Đã 30 năm trôi qua, Sư cụ Giác Quy (1900 – 1987), Người tiền nhiệm trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà thuở xưa đã viên tịch, nhưng gương hạnh sáng ngời của Sư cụ về một cuộc sống thanh bần thủ đạo, ngày tháng vui với hạnh khất thực hóa duyên, kinh khuya chuông sớm, thức tỉnh người đời vẫn tỏa sáng trong lòng của Tăng Ni và Phật tử. Nhắc đến Sư cụ, những Phật tử lão thành đều hoan hỷ và tự hào nơi đây có một Sư cụ hiền đức, chân tu và chịu khó chịu khổ trong thời kỳ giữ được ánh lửa đạo pháp, với vô vàn khó khăn.

“Nơi người, bài học vô ngôn mãi bất tận. Mười mấy năm tu hành thinh lặng gồm thâu hết thảy ý pháp Phật truyền. “Sắc-không, không-sắc” mặc nhiên như thị.

Giác ngộ tu hành giới đức tinh nghiêm siêu Tịnh độ

Quy hồi lạc cảnh độ sinh quả mãn vãng Tây phương”.

(Trích Sơ lược tiểu sử cố Đại đức Giác Quy, 1900 - 1987)

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, trọng thể với sự cung tuyên tiểu sử do TT. Giác Năng phụ trách và thời thuyết pháp sẻ chia đạo lý do Hòa thượng trụ trì Giác Minh.

GQuy 6

GQuy 2

Hòa thượng Giác Minh chủ trì buổi lễ

GQuy 3

GQuy 4

    Chia sẻ với thân hữu: