CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Cố Ni trưởng Siêu Liên

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam;

Kính lạy Giác Linh Tam vị Cố Ni Trưởng;

Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư;

Kính thưa Chánh quyền các cấp, chư vị khách quý và toàn thể chư Phật tử gần xa                                                                                              Kính thưa Quý liệt vị,

Để tưởng nhớ đến ân đức giáo dưỡng của cố NT. Siêu Liên, nguyên Viện chủ TX. Ngọc Long, Giáo phẩm NGHPKS, hôm nay ngày 20 tháng 12 năm Nhâm Thìn, môn đồ pháp quyến dưới sự hướng dẫn của NT. Hiếu Liên, long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 5, để cho hàng đệ tử học tập và noi theo gương hạnh, cuộc đời và đạo nghiệp của bậc Thầy khả kính của mình.

Trong giờ phút trang nghiêm của buổi lễ Tưởng niệm, tôi xin thay mặt cho Ni chúng Tổ đình Ngọc Phương và quý Ni trưởng, Ni sư các Tịnh xá, có đôi lời tưởng niệm Ni trưởng và nhắc nhở môn đồ hiếu quyến.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị,

Ni trưởng Siêu Liên đã bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tùy duyên làm Phật sự như không hoa, độ chúng sinh như huyễn hóa, vô tâm hành sự. Như người xưa đã từng huấn thị: “Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn, tử sanh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê”.

Một đời oai nghi đạo hạnh, đoan nghiêm đĩnh đạc, ý chí cao siêu, cuộc sống giản dị, thanh bần, cần kiệm, ôn hoà, nhã nhặn, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, là bậc Giám luật mô phạm, uy nghiêm, là pháp khí trong chốn Thiền môn, Ni trưởng đã làm tròn sứ giả Như Lai, hộ trì Phật pháp, không ngại gian lao vất vả.

Nơi Tịnh xá Ngọc Long, Tịnh xá Ngọc Phú, Ni trưởng đã cùng với NT. Hiếu Liên tận lực tận tâm, nối gót bậc Thầy, với hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, kiến lập đạo tràng cho Ni chúng nương theo tu học, dù ở cương vị nào, Ni trưởng cũng đã luôn thể hiện tinh thần đạo pháp và dân tộc, theo lời dạy của đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên:

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo pháp cho tình quê hương.

Chính vì thế suốt 47 năm “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”, Ni trưởng lúc nào cũng tâm niệm:

Nguyện đem thân xác mọn này

Tô bồi đạo pháp dựng xây đạo tràng.

Cúng dường Tam bảo nghiêm trang

Làm cho đời đạo ngày càng tốt tươi.

Sau khi NT. Siêu Liên viên tịch, quý Sư cô hàng đệ tử đã học theo gương hạnh của Ni trưởng, nương theo Giáo hội, nỗ lực tu học, hành đạo tốt để kết thành những vòng hoa thơm ngát dâng lên bậc Thầy khả kính của mình.

Nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 5 của cố Ni trưởng, chúng tôi xin thay mặt cho Ni chúng tổ đình Ngọc Phương và quý Ni trưởng, Ni sư các Tịnh xá, có đôi lời tán thán công đức của NT. Hiếu Liên và quý Sư cô hàng đệ tử, và xin tặng bài thơ:

Ni trưởng ngày nay hưởng Niết-bàn,

Hoàn thành nhiệm vụ độ trần gian.

Giác tha độ chúng trương buồm giác,

Đại nguyện vì dân mở đạo tràng.

Đuốc tuệ rỡ ràng soi cõi tục,

Nước dương mát dịu gội trần hoàn.

Cõi đời nay vắng vầng dương sáng,

Ni trưởng ngày nay hưởng Niết Bàn…

Hôm nay trong ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 5, trước sự hiện diện của chư Tôn đức chứng minh, cầu nguyện Giác linh Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh, Cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà hóa độ chúng sanh.

Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc chư vị khách quý và toàn thể nam nữ Phật tử được vô lượng an lạc, kiết tường như ý.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

    Chia sẻ với thân hữu: