CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư

GiacHoi PhuocTri Copy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư vị Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng quý Phật tử trong và ngoài nước;

Kính thưa quý cấp chính quyền địa phương.

Trước đại chúng, tôi cúi đầu xin phép tự giới thiệu. Tôi tên Ung Văn Phúc, sinh năm 1929 tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thời Tổ sư Minh Đăng Quang còn tại thế, tôi là đệ tử xuất gia sau cùng của Ngài với pháp danh Giác Hội. Chữ ký và dấu ấn của Ngài đến đây là chấm dứt và Ngài vắng bóng vĩnh biệt luôn thời. Thời ấy, đệ tử Tăng của Ngài được 33 vị và tôi là người cuối cùng cách Pháp sư một vị Giác Bửu.

Kính thưa đại chúng, được tin buồn vô hạn Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên viên tịch. Ôi, vì tình huynh đệ và nghĩa đồng sư khi xưa tự bấy lâu vui khổ cùng chia, nhất là khi Thầy vắng bóng. Nhớ lại đau lòng hồi đi tu ở núi rừng am cốc và lúc hoằng hóa khắp nơi mà hôm nay sư huynh – Pháp sư đã tịch yên rồi, còn tôi ở lại tuổi già sức yếu cũng sắp cạn duyên trần. Hôm nay cùng Phật tử cố gắng đến đây để tiễn biệt sư huynh – Hòa thượng đã viên tịch. Giờ này, chúng trò cùng thân bằng pháp quyến tại Tịnh xá Ngọc Đăng (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) xin kính bái trước Giác linh Hòa thượng, đồng dâng nén tâm hương tiễn biệt Hòa thượng lần cuối, ngưỡng mong Giác linh Ngài thùy từ chứng giám và đồng tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng vào cõi vô sanh bất diệt.

Sau đây, con trò có bài kệ tưởng niệm:

Hồi tưởng lại sáu mươi năm trước

Tôi và huynh dạo bước khắp nơi

Trụ trên Núi Két một thời

Hành Tứ y pháp theo đời Thích Ca

Thường, Lập, Bình, Nhiên và Bửu, Hội

Sáu sư cùng sớm tối đồng tu

Ở nơi hang đá thâm u

Sớm thời khất thực tiền xu không gìn

Sống lục hòa thâm tình đạo hữu

Chia sớt nhau từng củ chuối khoai

Đói no một ngọ qua ngày

Rồi đem giáo pháp hoằng khai khắp miền

Tôi cũng tạo gieo duyên chùa Tháp

Nay hiện còn Ngọc Pháp – Nha Trang

Trảng Bom, Ngọc Nhẫn đạo tràng

Và huyện Bến Lức y vàng đầu tiên

Đến cất cốc gieo duyên truyền nối

Rồi tiếp theo Giáo hội tạo thành

Hiệu đề Tịnh xá Ngọc Sanh

Là bao kỷ niệm để dành đời tôi

Vì nghiệp đau nên rồi hoàn tục

Còn Pháp sư đủ túc phước duyên

Được đem đạo pháp giáo truyền

Tăng-già Khất sĩ khắp miền Á – Âu

Giờ viên mãn thần thâu tịch diệt

Để đệ huynh quý tiếc khóc thương

Chúng ta nay rõ vô thường

Nguyện cầu Hòa thượng an khương Niết-bàn.

Kính lạy Đức Tôn sư Minh Đăng Quang.

Trước khi dứt lời, con trò xin thành tâm đảnh lễ chư Tôn đức Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng quý Phật tử trong và ngoài nước thân thể khinh an, đạo tâm kiên cố và kính chúc các cấp chính quyền địa phương được nhiều sức khỏe, mọi việc viên thành.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu: