CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Trưởng lão Giác Phải lần thứ 21 & Ni trưởng Tưởng Liên lần 7

Tri ân và báo ân là hai hạnh lành mà đức Phật tán thán trong kinh Tăng Chi. Do đó, sáng ngày 1/5 Đinh Dậu, tại Tịnh xá Ngọc Tòng, TP. Nha Trang, Giáo đoàn III đã tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 21 cố Trưởng lão Giác Phải, Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III viên tịch và lần thứ 7 cố Ni trưởng Tưởng Liên viên tịch.

Chứng minh và tham dự lễ có: HT. Giác Tường - UV Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Giác Hùng, HT. Giác Tần – đồng Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng, HT. Giác Trong, HT. Giác Trí, HT. Giác Minh, HT. Giác Thành – đồng Phó BTS Giáo đoàn III; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III.

Đặc biệt, chư Tăng Ni trong giáo đoàn còn được cung đón chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đến dâng hương tưởng niệm. Trong đoàn có: HT. Thích Ngộ Tánh – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Quảng Thiện – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Nguyên Quang – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; cùng một số chư Tôn đức Tăng Ni khác.

Tại buổi lễ, HT. Giác Minh đã tuyên đọc tiểu sử của đức Trưởng lão Giác Phải, nhằm nhắc lại tấm gương công hạnh tu tập, hành đạo của đức Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn, để giúp cho hàng hậu tấn lấy đó làm bài học, là hành trang trên bước đường tu tập và hành đạo.

Sư cô Ánh Liên cung lược tiểu sử cố Ni trưởng Tưởng Liên, nhằm gợi lời hình ảnh và công hạnh của Ni trưởng để mọi người cùng cố gắng học tu.

Sau đó, HT. Giác Tần thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Giác Tường, ban đạo từ và sách tấn hội chúng tiếp nối hạnh nguyện của đức cố Trưởng lão Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn. Hòa thượng nhắc đến 3 đức của cố Trưởng lão: Trí đức, hạnh đức và từ đức. Hòa thượng cũng nhắc đến công hạnh của cố Ni trưởng, trong đó có chọn ngày viên tịch của cố Trưởng lão để xả bỏ huyễn thân, như là một dấu ấn đặc biệt của cố Ni trưởng.

Trước khi lễ Tưởng niệm diễn ra, chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn đã thực hiện hạnh trì bình khất thực để ôn lại đức hạnh mà lúc đức Trưởng lão khi còn hiện tiền thường xuyên thực hành pháp khất thực này.

Buổi lễ được diễn ra và kết thúc trong đạo tình đầm thắm của buổi cúng trai tăng truyền thống vào giờ trai ngọ trong Giáo đoàn. Hòa thượng Giác Tường đã chứng minh và thuyết pháp, nói về ý nghĩa cúng tưởng niệm và cầu an, cầu siêu.

Sau đây là một vài ảnh trong buổi lễ:

TLGPhai2017

Chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đến dâng hương tưởng niệm

TLGiacPhai2017 1

Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường dẫn đoàn trì bình khất thực

TLGiacPhai2017 3

TLGiacPhai2017 2

 

TLGPhai2017 1

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm tưởng niệm

TLGPhai2017 2

Đại chúng tưởng niệm cố Trưởng lão

TLGPhai2017 5

TLGPhai2017 4

Đại đức Giác Hoàng - MC buổi lễ

TLGPhai2017 3

    Chia sẻ với thân hữu: