CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Trưởng lão Tri sự Giác Như

Trưa ngày 18 tháng 4 năm Bính Thân (2016), toàn thể chư Tôn đức Giáo phẩm và Tăng Ni chúng Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm đốt nén tâm hương cúng dường và tưởng nhớ đạo nghiệp cố Trưởng lão Tri sự Giác Như tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM.

3 TLGiacNhu Copy

Đã 33 năm trôi qua kể từ ngày Ngài viên tịch, chư Tăng Ni hàng Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ mỗi lần nhắc đến hàng đệ tử lớn của Tổ sư đều cảm động nhắc đến Trưởng lão Tri sự. Ngài vốn là một nông dân chất phác. Khi gặp Tổ sư hoằng hóa với tướng mạo uy nghiêm trong hình hài và chiếc y bình dị, Ngài đã bị thuyết phục và cảm hóa. Thế rồi, Ngài dõng mãnh xuất gia, từ bỏ gia đình nhỏ hẹp, theo chân đức Tổ sư du hóa và lập đạo. Với công hạnh khiêm nhu, chu toàn mọi việc, đức Trưởng lão Tri sự Giác Như được Tổ sư giao làm Tri sự, trông nom các ngôi tịnh xá và chăm lo đời sống tứ vật dụng và tu học của chư Tăng. Sự hiện diện của Ngài ở nơi đâu đều mang đến niềm tịnh lạc và hoan hỷ đối với các Phật tử tín tâm, nhưng cũng rất nghiêm nghị đối với các vị có tính dể duôi.

cung 3

cung 2

Cung 1

Trang nghiêm cúng ngọ tưởng niệm cố Trưởng lão Tri sự

Trong buổi trai ngọ cúng tưởng niệm, Hòa thượng Giác Tường thay lời chư Tôn đức Tăng kể lại cuộc đời bình dị mà nghiêm nghị của Ngài. Hòa thượng nhắc đến lời dạy của Trưởng lão Tri sự Giác Như rất thường đối với Tăng chúng: Đạo Phật không có gì cả, chỉ có diệt trừ tham sân si nơi thân khẩu ý bằng giới định huệ. Đơn giản là vậy mà sâu sắc vô cùng!

    Chia sẻ với thân hữu: