CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tuy Hoà: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng và sách tấn Phật tử Tịnh xá Ngọc Bửu

Trên tinh thần lãnh đạo và hướng dẫn giáo đoàn, chư tôn đức lãnh đạo đã tiếp tục chương trình thăm quyến và sách tấn đến Tăng Ni trụ trì cùng nam nữ Phật tử các miền tịnh xá trong giáo đoàn.

Chuyến hành trình này bắt đầu từ ngày 27/7/Đinh Dậu (17/9/2017) tại Tịnh xá Ngọc Bửu do HT. Giác Hùng, Đệ nhất chứng minh của Giáo đoàn làm trụ trì, và hành trình lần thứ 2 này sẽ trải qua 6 tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk lắk, Đắk Nông, và kết thúc tại Tịnh xá Ngọc Đà ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trên tinh thần ấy, chiều ngày 27/7/Đinh Dậu, chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn cùng chư tôn đức Tăng đã có mặt tại TX. Ngọc Bửu để thăm viếng và sách tấn nam nữ Phật tử. Tại đây HT. Giác Phùng, Phó tri sự thường trực Giáo đoàn đã thay mặt chư tôn lãnh đạo có lời chúc mừng đến hội chúng nam nữ Phật tử.

Và sau đó HT. Giác Minh, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn đã có thời pháp ngắn gửi đến nam nữ Phật tử. Hoà thượng đã khích lệ về tinh thần tu tập, một tinh thần không phân quý tiện giàu nghèo, không luận địa vị như thế nào trong xã hội cũng có thể hành trì và thiết lập sự an vui cho tự thân qua hình ảnh lịch sử các vị đệ tử của đức Thế Tôn. Đồng thời Hoà thượng cũng đề cập đến 4 hạng người trong kinh tạng: từ ánh sáng đến ánh sáng, từ ánh sáng đến bóng tối, từ bóng tối ra ánh sáng và từ bóng tối đến bóng tối, bằng những hình ảnh cụ thể trong cuộc sống để giúp cho nam nữ Phật tử dễ dàng tiếp nhận giáo pháp của đức Thế Tôn và ứng dụng trong đời sống tu tập cho tự thân.

Trước khi kết thúc đêm thăm viếng và sách tấn nam nữ Phật tử nơi đây, chư tôn đức lãnh đạo giải đáp những thắc mắc về con đường tu tập cũng như sự hành trì đúng pháp của pháp hành khất thực hoá duyên của người xuất gia.

Và sau đây là vài hình ảnh được ghi nhận:

Ngay1 1

Ngay1 2

Ngay1 3

Ngay1 4

Ngay1 5

Ngay1 6

Ngay1 7

Ngay1 8

Ngay1 9

Ngay1 10

Ngay1 11

Ngay1 13

Ngay1 14

    Chia sẻ với thân hữu: