CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TX. Ngọc Đà: Lễ Tưởng niệm lần thứ 30 cố Đại đức Giác Quy viên tịch

Ngày 15-5 năm Đinh Mậu (nhằm ngày 28-6-2018), Tịnh xá Ngọc Đà, phường 7 TP. Đà Lạt đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 30 cố Đại đức Giác Quy viên tịch, và cũng là ngày cúng hội chung của truyền thống Khất sĩ tại Lâm Đồng.

Quang lâm về chứng minh và tham dự có: HT. Giác Ngộ, Đạo sư Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Phùng, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Thường trực của Giáo đoàn III; HT. Giác Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Giáo đoàn III; cùng chư Tôn đức Tăng các miền tịnh xá trong tỉnh.

Về phía chư Ni có những bậc giáo phẩm lãnh đạo Ni giới Khất sĩ và Giáo đoàn như: Ni trưởng Phúc Liên; Ni trưởng Hiệp Liên, Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn; NT. Thận Liên; NS. Lãnh Liên cùng chư Tôn đức Ni trong tỉnh; cũng như nam nữ Phật tử các miền tịnh xá cũng đồng về tham dự.

Chương trình lễ tưởng niệm tri ân đến bậc Tôn túc đã có công duy trì và gìn giữ ngôi già lam, ngôi phạm vũ nơi đây trong những năm đầy khó khăn của thập kỷ 80, thế kỷ trước gồm có 2 phần: 1. Phần Lễ tưởng niệm và 2. Phần Nghi thức cúng hội truyền thống.

Về phần Lễ tưởng niệm: Nhị vị Hoà thượng Tri sự phó Giáo đoàn đã hướng dẫn đại chúng Tăng Ni cùng nam nữ Phật tử các miền tịnh xá đảnh lễ Tam bảo, dâng kinh cúng dường và ôn lại cuộc đời đạo nghiệp của cố Đại đức Giác Quy, từ khi xuất gia cho đến lúc viên tịch. Và đặc biệt trong phần lễ này, Hoà thượng Tri sự phó Giáo đoàn, cũng là vị tiếp nối kế thừa sự nghiệp phát triển ngôi già-lam đạo tràng Tịnh xá Ngọc Đà, đã có những lời ôn lại hành trạng hành đạo và gìn giữ ngôi phạm vũ Ngọc Đà. Hoà thượng kể lại: “Cố Đại đức được đệ nhị Trưởng giáo đoàn, Trưởng lão Giác Phải chỉ dạy và phân bổ về trụ trì để lo cho ngôi già-lam Ngọc Đà vào năm 1982, tuy lúc đó tuổi cao sức yếu cùng khó khăn cực nhọc đủ điều thử thách nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng, một lòng với Giáo hội, với Phật pháp, một mình một bóng nơi xứ lạnh cao nguyên nhưng tâm thành cùng ý chí hạnh nguyện của Ngài không bao giờ rời bỏ Tịnh xá Ngọc Đà. Pháp luân thường chuyển, sáng thời khất thực hóa duyên trưa về độ ngọ, chiều khuya niệm phật tụng kinh cầu nguyện cho người đời trở về tánh giác thuần lương để tròn xong bổn nguyện “tác như lai xứ hành như lai sự” của mình cho đến ngày viên tịch 1988. Sau đó, Hoà thượng nhắc nhở đại chúng hãy cố gắng tinh tấn tu tập, noi theo tấm gương công hạnh của cố Đại đức để thể hiện sự tri ân một cách thiết thực nhất.

Cuối cùng là phần trai tăng cúng hội truyền thống Khất sĩ với sự chúng minh của đạo sư giáo phẩm Hệ phái - HT. Giác Ngộ. Hoà thượng đã hướng dẫn, chứng minh và sau đó có những pháp lành gửi đến nam nữ Phật tử về tham dự Lễ Tưởng niệm lần thứ 30 cố Đại đức Giác Quy viên tịch.

Và sau đây là vài hình ảnh ghi lại được trong buổi lễ:

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan