CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TX. Ngọc Phương: Giới đàn truyền thống PL.2559

Hàng năm vào ngày mùng 8/7 Âm lịch, giới tử từ các miền tịnh xá, chùa trực thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần lượt trở về Tổ đình Ngọc Phương để quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trong Ban Tổ chức Giới đàn khảo hạch giới pháp, xét xem hạnh kiểm, oai nghi… để đến ngày 16/7 Âm lịch, quý Ni trưởng sẽ chứng minh và truyền trao giới pháp.

Năm nay cũng như những năm về trước, vào ngày mùng 8/7.Âm lịch (nhằm ngày 22.8.2015), giới tử các nơi tập trung về Tổ đình Ngọc Phương để được khảo hạch giới pháp và đã được đăng đàn thọ giới vào ngày 16/7 năm Ất Mùi (nhằm ngày 29/8/2015)

Đàn giới năm nay có tổng cộng 101 giới tử, trong đó có: 11 giới tử Tỳ-kheo-ni, 51 giới tử Thức-xoa-ma-na và 39 giới tử Sa-di-ni.

Đặc biệt vào dịp các giới tử xuất gia được thọ giới, thì cư sĩ Phật tử, phát tâm xuất gia cũng được xuống tóc, trở thành những Tập sự xuất gia.

Hình ảnh của Giới đàn PL.2559:

gdni1

gdni2

gdni3

Giới sư đang khảo hạch giới pháp các Giơi tử

gdni4

Giới tử của ba giới phẩm tập trung làm lễ, chuẩn bị đăng đàn thọ giới

gdni5

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới

gdni6

gdni7

gdni8

Giới đàn Tỳ-kheo-ni

gdni9

gdni10

gdni11

gdni12

Giới đàn Thức-xoa-ma-na

gdni13

gdni14

gdni15

gdni16

gdni17

Giới đàn Sa-di-ni

gdni18

gdni19

gdni20

Lễ xuống tóc

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu: