CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TX. Trung Tâm khai khóa thiền Tứ niệm xứ đầu năm Mậu Tuất

Ngày 24 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018, đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm - Bình Thạnh khai khóa thiền Tứ niệm xứ lần thứ nhất dành cho quý Phật tử có nhu cầu tìm hiểu và thực hành pháp tu thiền.

Dưới sự chia sẻ và hướng dẫn của Thượng tọa Minh Thành và Đại đức Giác Hoàng, khóa tu một ngày diễn ra mỹ mãn. Thời khóa tu tập tương đối nghiêm ngặt, cụ thể:

7 giờ, Phật tử vân tập lên Chánh điện, tụng kinh sám hối và được quý Đại đức truyền giới.

8 giờ, Thượng tọa Minh Thành và Đại đức Giác Hoàng cùng quý Đại đức bắt đầu khai khóa tại Giảng đường Minh Đăng Quang. Bắt đầu cho một ngày tu học, bằng sự kết hợp giữa thuyết giảng phương pháp tu tập và hướng dẫn thực hành, Thượng tọa Minh Thành dẫn dắt thiền sinh niệm thân ngang qua chú tâm trên hơi thở, từng bước quán sát tâm mình trong sự tỉnh giác.

9 giờ, ĐĐ. Giác Hoàng nhắc nhở và hướng dẫn thiền hành / thiền tọa từng bước một để thiền sinh chú tâm tỉnh giác cao nhất mà tự thân có thể thực tập được. Hội chúng thực tập thiền cho đến 10 giờ 30 thì kết thúc buổi sáng.

10g45, thọ trai chánh niệm tại trai đường và nghỉ trưa.

13 giờ 30, bắt đầu thời khóa chiều, Đại đức Giác Hoàng hướng dẫn chi tiết về cách thiền hành. Đại đức theo dõi quan tâm đến từng bước chân giúp thiền sinh tu tập được tốt hơn buổi sáng. Hội chúng nhiếp tâm thanh tịnh, an lạc được hiện rõ từng người một.

14 giờ, trong giờ trao đổi pháp tu, thiền sinh được kiểm tra về khả năng thực tập, và được giải nghi những gì còn vướng mắc.

16 giờ, sau khoảng thời gian thực hành và hiểu được phần nào pháp hành, hội chúng đạt được an lạc, định tĩnh nội tâm. Trong thiền đường trang nghiêm như pháp, Đại đức dẫn dắt thiền sinh hướng tâm từ đến người thân thương của mình và hồi hướng phước lành đến vạn loại chúng sinh.

Kết thúc một ngày tu tập trong niềm hoan hỷ trọn lành, hội chúng ra về vào lúc 17 giờ. Ai ai cũng mang cho mình hành trang và tự thiết lập mục đích sống tốt đẹp hơn qua 4 tiêu chí mà Đại đức mong muốn mọi người cùng hướng đến: Văn minh, Tinh tấn, Định tĩnh, Tuệ giác.

Trân trọng chia sẻ những hình ảnh tu tập trong ngày:

Đại đức Minh Nghĩa hướng dẫn Phật tử tụng kinh sám hối và truyền giới

Đại đức Giác Hoàng phổ biến nội quy tu học

Thượng tọa Minh Thành giảng giải vài ý về pháp học, pháp hành

Quý Đại đức hướng dẫn thiền hành

Thọ trai

Thực hành thiền tọa

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan