CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ hai: Chư Tôn đức về đến một số tịnh xá tại tỉnh Bình Thuận

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan