Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Daklak: Trang nghiêm rước kiệu hoa Phật đản sanh

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan