CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ánh Nhiên Đăng

1.THAY LỜI TỰA

ÁNH sáng từ bi bủa khắp trời

NHIÊN quang đèn huệ rọi cùng nơi

ĐĂNG minh soi thấu trong ba cõi

TỎ RẠNG lý chân chỗ tuyệt vời.

 

Tuyệt vời đạo pháp chỗ thâm sâu

Chính tại trong tâm, khỏi vọng cầu

Vái lạy, khẩn nguyền chi nhọc sức?

Tự mình có Phật, khỏi tìm đâu!

 

Tìm đâu thấy Phật ở bên ngoài?

Chưa tỉnh giấc nồng, mãi đắm say

Dục lạc, tiền tài, thêm lợi lộc…

Dễ gì ra khỏi chốn trần ai?

 

Trần ai đày đọa kiếp luân hồi

Biển khổ phập phều cứ nổi trôi

Tưởng cõi Ta-bà là hạnh phúc

Ngờ đâu khổ khổ lắm chao ôi!

 

Chao ôi! Thế sự thấy mà ghê

Nghiệp lực chúng sanh quá nặng nề

Mượn tiếng chuông vàng ngăn cảnh tỉnh

Cho người giác ngộ thoát rừng mê.

 

Rừng mê lạc hướng đã từ lâu

Quanh quẩn không ra, mới khổ sầu

Nay ÁNH NHIÊN ĐĂNG SOI TỎ RẠNG

Hữu duyên sớm khá bước quay đầu.

 

Quay đầu, Cực lạc sẽ kề bên

Gắng chí làm sao được vững bền

Quả giác trong tay mau với hái

Gìn lòng son sắt, dạ đừng quên.

Mùa xuân năm Ất Tỵ - 1965

Trưởng đoàn Du Tăng Khất Sĩ

Pháp sư Giác Nhiên.

 

Chân thành cảm niệm công đức đánh máy của Tâm Duyên
và công đức của ĐĐ. Minh Bình đã đưa tập ÁNH NHIÊN ĐĂNG lên trang nhà:
anhnhiendang

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: