CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khất Sĩ

 

Khất Sĩ hạnh Ta Bà

Tiêu diêu đường tự tại

Không danh lợi, cửa nhà

Không của tiền, con cái

Đỡ lòng một bát cơm

Che thân ba mảnh vải

Đầu đội nón càn khôn

Chân mang giày thế giới.

Cam gió nhiễm, sương chan

Mặc mưa dầu, nắng dãi

Thân xông đục phong trần

Trí kiên cường hăng hái

Chẳng tranh thấp hay cao

Sợ chi thành hay bại

Chẳng thấp, dở cùng hay

Sợ chi quấy và phải.

Chẳng phân sang với hèn

Biết ai khôn và dại

Ai mắng nhiếc mặc tình

Thôi chẳng hề phiền ngại.

Ai hiếp đáp mặc lòng

Thôi chẳng hề chối cãi

Ai vu khống mặc dầu

Thôi chẳng hề đối nại.

Bệnh hoạn có chập chồng

Tâm chẳng hề cầu vái

Tai nạn có dập dồn

Tâm chẳng hề sợ hãi.

Nghiệp quả có chuyển vần

Tâm chẳng hề thối thoát

Gặp kẻ dữ trên đường

Xót thương ta khuyên giải.

Gặp người thiện trên đời

Cảm thông ta kết ngãi

Gặp nhà đạo thoát trần

Tôn thờ ta kính bái.

Đem một tấm tình thân

Sống chung trong muôn loại

Rải rác giống Từ bi

Kết đơm hoa Bác ái.

Vườn đời tươi thắm lên

Bớt lần cây hoang dại

Người đời yêu mến nhau

Bớt lần dây oan trái.

Cảnh đời êm đẹp hơn

Chẳng còn vương khốc hại

Nguyện dựng cảnh Lạc bang

Mong lấp bằng khổ hải.

Còn một kẻ mê lầm

Còn tấm lòng thương hại

Còn chen lộn phong trần

Còn tới lui, qua lại.

Còn tinh tấn luôn luôn

Độ nhơn sanh mãi mãi!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: