CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Ngọc Đức phát quà cho bà con địa phương

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan