CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Chỉ đạo An cư Phật giáo TP. HCM thăm trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú - Tân Bình

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan