CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoa Đàm xuát hiện Việt Nam

 

HOA ĐÀM XUẤT HIỆN VIỆT NAM

 

Trăng tròn thời trước công nguyên

 Sáu trăm hai bốn, nhân duyên muôn loài

Chim ca, suối chảy, không thôi

Tỳ Ni Đàm nở, đây rồi Thánh nhân.

Tất Đạt Đa đã giáng trần

Ma Gia hoàng hậu, dân thần, chư thiên

Tịnh Phạn hoàng tộc,…ban truyền

Ca Tỳ La Vệ, mọi miền hân hoan.

Hai lăm thế kỷ sắc son

Dấu chân Phật pháp, vẫn còn nhân gian

Việt Nam hiện đóa sen vàng

Đạo Phật Khất Sĩ, Minh Quang nối truyền.

Cuộc đời mầu nhiệm vô biên

Thọ thai năm chẵn, thông thiên thiếu thời

Tầm sư học đạo không rời

Dũng Bi Trí đủ, tuổi mười lăm xuân.

Trải qua thử thách gian truân

Đạo đời trọn vẹn, thấm nhuần lý chơn

Bổn nguyện ôm trọn chẳng sờn

Thất Sơn núi thẳm, Tiên nhơn tu hành.

Mũi Nai yên tịnh rừng xanh

Hà Tiên biển đẹp, đất lành phương Nam

Ngày đêm nhập định siêu phàm

Trọn tuần chuyển Thánh ngạt ngào sen thiêng.

Có không, tụ tán, hỷ phiền,…

Ngộ lý Bát Nhã, chứng thiền tâm không

Thuyền từ vượt sóng sang sông

 Hai mươi hai tuổi, thong dong độ đời.

Hiếu thăm thân phụ, quyến người

Bước chân giáo hóa, đất trời du phương

Phú Mỹ khởi sự hoằng dương

Giáo Pháp Khất Sĩ, con đường Phật xưa.

Tháng Tư trăng sáng pháp mưa

Tại Linh Bửu Tự, thuyền vừa đến đây

Bình minh khất hóa mây bay

Hoàng hôn tĩnh tọa, tháng ngày công phu.

Trang nghiêm tánh tướng giới tu

Bồ Tát phát nguyện, nhiếp thu bảy ngày

Bửu Tự Tam bảo diệu thay

Sa Di, Cụ Túc, Đức Ngài thọ xong.

Di Đà thọ ký chứng lòng

Minh Đăng Quang hiệu, nối dòng Thích Ca

Đăng trình tâm nguyện ma ha

Thâu nhận đệ tử, Ta Bà độ sanh.

Sài Gòn, Chợ Lớn, Bến Thành

Đông, Tây các tỉnh,… pháp lành rưới ban

Tăng Ni, thiện tín muôn ngàn

Đuốc sen biểu tượng, đạo tràng khắp nơi.

 Sáu chín tiểu phẩm từng lời

Chơn lý tâm huyết cuộc đời Tổ sư

Tam tạng giáo điển tâm tư

Chuyển sang Việt ngữ, kinh thư hoàn toàn.

Phật xưa cộng trú Tăng đoàn

Biết, Linh, Tu học, lối mòn hôm nay

Khất xin bỏ ác sâu dày

Sĩ học rồi dạy, mỗi ngày thăng hoa.

Sống chung Giáo hội lục hòa

Niết Bàn thời khắc, con trò xưng danh

Thập đại đệ tử Tăng hành

Ni chúng mười vị, kết thành đài sen.

Vượt qua sình nước thấp hèn

Phạm hạnh thanh tịnh, ngọn đèn lung linh

Trái oan nghiệp chướng chúng sinh

 Tháng hai năm Ngọ, ánh huỳnh biệt tăm.

Thành đạo hoằng hóa mười năm

Môn đồ tiếp bước, vững tâm hành trì

Khởi đầu lẻ bóng Thầy đi

Đến nay bốn biển, Tăng Ni dựng gầy.

Á, Âu, Mỹ, Úc,… đắp xây

Minh Quang tỏa rạng, đó đây khắp cùng

Bồ Đề một cội bao dung

Năm châu quy tựu, trùng phùng Tổ tông.

Kính dâng những đóa sen hồng

Cúng dường đại lễ, Tổ trồng năm xưa

Hình thành, phát triển, truyền thừa

Tông môn Khất Sĩ, cũng vừa tám mươi.

Trăm năm tưởng niệm ơn Người

Quý Hợi - Qúy Mão, cuộc đời Tôn sư

Ta Bà thị hiện chân như

Truyền đăng tục diệm, thuyền từ Minh Quang.

Thành kính tưởng niệm 100 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang thị hiện Ta Bà, “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”

Giác An Tịnh Xá, ngày 19-10-2023 Qúy Mão

Tha Phương - Nhà sư Giác Châu.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: