Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaBóng mát trường thọ

Phat aaNhư vầy, một thuở tôi nghe

Vườn Cấp-cô-độc, Phật về Thắng Lâm

Gọi chư Tỳ-kheo nhủ thầm

Dạy pháp trú độ ngàn năm… úa vàng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Kinh Ba ngọn lửa phụng thờ

Bud24wingMột thuở nọ Phật đang tại thế

Trên con đường phổ tế nhân sanh

Kiều-tát-la bước du hành

Về nơi Xá Vệ kinh thành hoằng dương

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Phổ thơ Kinh Tất cả lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

21“Này các thầy Tỳ-kheo,

Hôm nay Ta sẽ giảng,

Một pháp môn tinh yếu,

Đoạn trừ các lậu hoặc”.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Cảm tác từ ý kinh Ví dụ tấm vải

vdutamvaiTấm vải dơ bẩn nhuộm màu

Màu nào cũng xấu, ôi chao khó nhìn

Cũng vậy, tâm ý tánh tình

Nhiễm ô phiền não thì sinh cõi hèn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Kinh Chuyển pháp luân

tu dePhật từ mở cửa vô sanh,

Pháp Luân Kinh chuyển phá thành tham si.

Lời trong như suối lưu ly,

Mở đường chánh giác từ bi nhiệm mầu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Gặp lại người mẹ ly biệt

HTcuaRằng xưa: Tông Diễn thiền sư

Hiệu Chân Dung sáng đạo từ nhân gian

Dòng Tào Động, huyện Cẩm Giàng

Đức tu hiếu thảo rỡ ràng thiền môn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Hại ghen tỵ

14loiphatdayTình ân tình ái ở đời

Mấy ai giữ được là người không ghen

Gia đình sóng gió bao phen

Gây mưa trút giận, khổ bèn mới thôi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Kinh Tự mình soi sáng thân tâm (kinh Tư lượng)

Kmac 1Tôn giả Mục Kiền Liên

Một thời an trú tại

Núi Sum-su-ma-ra

Rừng Bhe-sa-ka-la.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Kệ khải hoàn

thienTrải bao nhiêu kiếp luân hồi

Ta đi đi mãi tìm hoài không ra

Ai là người thợ cất nhà?

Dựng nên kiếp sống, tạo ra cuộc đời.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Không tự đại

14loiphatdayGương xưa Phật đã chỉ bày

Noi theo chánh pháp về xây bảo tòa

Lòng khiêm cung đức thấy xa

Tâm thường rỗng phá tan thành trì.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Không dối trá

Không dối tráSống đời ai cũng ước ao

Nhân cách cao thượng vui trau tâm hiền

Người không xem giới là miền

Thói đời dẫn lối não phiền nơi nơi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Trở ngại bản ngã

14loiphatdayThân người tập hợp duyên sinh

Từ trong năm uẩn hình thành có ra

Ngộ nhận bản ngã là ta

Nhân sinh có cảnh chánh, tà, khổ, vui

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Kinh Di Giáo

TinhhoabiyeuRừng Sa La Song Thọ,

Phật sắp nhập Niết-bàn.

Đêm thanh vì đệ tử,

Pháp trọng yếu truyền ban

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Kinh biết sống trong hiện tại

doc cuLúc bấy giờ, Phật ở Xá-vệ,

Tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ-đà,

Trong chúng có một Tỳ-kheo,

Thích sống cô độc chẳng theo mọi người.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)