CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Một chút nghĩ suy

Tôi và em khác nào như chiếc lá

Lá úa vàng theo nhịp thở thời gian

Lá vô tình, lá cũng đến rồi đi

Đến từ đâu mà chết tại nơi này?

Chết về đâu để rồi quay trở lại

Đến hay đi có khác gì không nhỉ?

Em đến với tôi rồi em lại đi

Tôi đi bỏ em rồi tôi lại đến

Em đến tôi đi em đi tôi đến

Cứ đến cứ đi chưa hề suy nghĩ

Mệt mỏi đau thương không ngày ngừng nghỉ

Tại sao tôi và em không suy nghĩ

Tìm tới một nơi không hề đi đến

Để dừng chân khi đoạn đến sắp tàn

Để dừng chân khi đường đi đã hết

Dừng chân lại một lần là mãi mãi

Không đến không đi là hạnh phúc vô vàn.

    Chia sẻ với thân hữu: