CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Niệm ơn Người

NIỆM ƠN NGƯỜI

Tưởng niệm trăm năm tuổi chốn trần

Y vàng bát đất độ hiền nhân

Đồ môn luyện chí tình cao cả

Đại chúng rèn tâm hạnh lớn dần

Học Tổ trưng cầu Chơn lý đạo

Nương thầy giáo dưỡng cội nguồn ân

Ba ngôi rạng tỏ từ bi trí

Nguyện sẽ rèn trau huệ sáng dần

TKN. Đào Liên, ngày 6/11/2023

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: