CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hạnh nguyện Khất sĩ

 

Thoáng một bóng huỳnh y Khất Sĩ

Đượm mùi hương đạo, ánh từ bi

Ung dung nhẹ bước, tay ôm bát

Nguyện cứu nhân sinh khỏi A Tỳ.

 

Thoáng một bóng huỳnh y Khất Sĩ

Đượm mùi hương đạo, ánh từ bi

Ung dung nhẹ bước, tay ôm bát

Nguyện cứu nhân sinh khỏi A Tỳ.

 

A Tỳ chìm đắm cảnh đau thương

Địa ngục trần gian khổ chán chường

Mau mau thức tỉnh quy bờ giác

Đoạn lìa dục vọng, chớ vấn vương.

 

Vương vấn làm chi cõi bụi trần

Thương ghét, buồn vui, hại tấm thân

Trôi trôi, nổi nổi, trôi rồi nổi

Muôn kiếp luân hồi khó thoát ra.

 

Thoát ra khỏi cảnh lắm thương đau

Chớ hẹn tu trì để kiếp sau

Chỉ cần lòng lặng ta là Phật

Phật Phật, tâm tâm rất nhiệm mầu.

                                         TX. Ngọc Châu - Hội An.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: