CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời độc thoại

 

Lời độc thoại buồn giữa đêm thâu,

Giữa chiều mông quạnh hun hút sâu

Giữa ngày rộn tiếng cười vô nghĩa,…

Buồn vui cuộc thế mộng ban đầu

Nhặt chút buồn vui viết nên thơ

Để rồi ngày nao trở lại bờ

Tặng lại mái chèo thời lữ khách

Còn nhớ gì chăng thơ trong mơ.

(Dharamsala, 2003)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: