CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Màu tuyết

Chiều nay tuyết trắng ngập khung trời

Tay vén rèm vương ngắm tuyết rơi

Trung trinh màu tuyết, ôi trắng quá!

Trắng ngập hồn ta, trắng ngàn khơi.

Ta yêu màu tuyết không phiền luỵ

Bận gì cát bụi cõi đầy vơi.

Đến đi cùng gió vui cùng nắng,

Điểm vẻ huyền như tặng cuộc đời.

                                             Nhâm Ngọ (8. 2. 02)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: