CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thầy trò

Cảm tưởng sau khi đọc tiểu phẩm: “Một chuyện cảm động” trong tác phẩm: “Chẳng để lại tâm bình thường”

Cô như dòng suối nguồn tươi mát

Thay mẹ hiền tuôn sữa nuôi con

Trò như cây khô cạn héo mòn

Vui đón nhận tình thương cao cả…!

 

Từ buổi đầu tháng ngày buông bỏ

Thiếu áo cơm, thiếu cả tình thương

Lọ dầu thơm tỏa hương của mẹ

Nước mắt cô thêm sáng vòng cườm.

 

Rồi năm tháng vào đời trò bước

Cô dắt dìu nâng đỡ… trò nương

Bao lớp qua trò luôn thành đạt

Bởi tình cô theo mọi nẻo đường!

 

Nói chi đây? Mong cô tỏ tường:

“Cô là cô thương nhất đời con

Ngày hạnh phúc nhất đời cũng thế

Cô mãi là chỗ dựa tim son”.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: