CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Trở về

 (Kính tặng Đại Đức Minh Thành nhân ngày nhận bằng Ph.D)

Ta về đếm lại thời gian

Bao năm đèn sách ngỡ ngàng hôm qua

Công thành danh toại bóng hoa

Huỳnh y nhẹ bước sơn hà vân du

Trở về với cõi thực hư

Nằm nghe tiếng sóng vỡ từ chân nguyên.

(Dharamala – 10 – 9 – 2000)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: