CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tuyết rơi

 Tuyết rơi tuyết rơi

Từng hạt chơi vơi

Trắng ngập khung trời…

 

Tuyết rơi tuyết rơi

Có mặt trong đời

Một thoáng ngàn khơi…

*****

(Dharamsala –  2001)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: