CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Xuân đất khách

 Đâu đó cuối chân trời

Một vệt hồng lẻ loi

Viễn hương nơi phương ấy

Nuôi lớn một nửa đời

Chiều nay tuyết lại rơi

Chân trời mờ sương tím

Ta để hồn ngất lịm

Xuân đất khách mù khơi.

(Dharamsala, Quý Mùi-03)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: