CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thu về nhớ nghĩa thâm ân

 Thu về lá lại rụng rơi,

Lắng lòng suy ngẫm những lời Từ Nghiêm.

Công cha thăm thẳm hương nguyền,

Nghĩa mẹ trời biển dịu hiền xiết bao.

Cao thâm ân đức cù lao,

Tâm luôn ghi nhớ mong sao chu toàn.

Để không hổ thẹn nước non,

Nêu gương hiếu hạnh cháu con sửa mình.

Mẹ cha trọn kiếp hy sinh,

Lòng mong con trẻ yên bình thảnh thơi.

Lao tâm mòn sức đắp bồi,

Quên đời cơ cực luân hồi lầm than.

Vì con gánh chịu khổ nàn,

Ngậm cay, nuốt đắng nào màng hiển vinh.

Ân sâu nghĩa nặng cao minh,

Ta luôn khắc dạ thâm tình báo ơn.

 

Thu về thắng hội Vu Lan,

Mục Liên trọn hiếu sử vàng thiên thu.

Người xưa đã bắt nhịp cầu,

Ngày nay con cháu lẽ đâu quên hành.

Thánh Hiền gương hạnh đành rành,

Mong tròn hiếu đạo kính thành báo ân.

                                                                               Tuy Hòa, mùa báo hiếu PL. 2557

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: