CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiếng vọng Vu lan

 Mẹ là hình ảnh đại dương,

Cho con cảm nhận tình thương mượt mà

Nhẹ nhàng như hạt sương sa,

Lời ru của mẹ âm ba ngọt ngào.

Dù đem biển rộng núi cao,

Dễ đâu so sánh công lao sinh thành

Dành cho con cả thâm tình,

Ngôn từ “mẹ” là tâm kinh nhiệm mầu.

Đường trần trăm lối bể dâu,

Lòng mẹ là một tinh cầu bình an.

Thu về tiếng vọng Vu Lan,

Lời kinh cầu nguyện âm vang trầm hùng.

Nhắc người hiếu đạo tâm trung,

Hiếu trang nghiêm hạnh vô cùng vui an.

Thu xưa đại hiếu gương vàng,

Thu nay Phật tử nghiêm trang phụng hành,

Vu Lan lễ phẩm trai thanh,

Kính dâng Tam Bảo chí thành báo ân.

Nguyện cầu hiếu đạo thấm nhuần,

Vu Lan lễ hội hiếu ân vẹn nguyền.

Tinh thần hiếu hạnh lưu truyền,

Trang nghiêm cõi Phật đẹp miền nhân gian.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: