CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Trung Tâm tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân trong mùa dịch (đợt 142-167)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan