CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vu lan hoài niệm Tứ ân

VU vi tiếng gió bên song

LAN truyền hiếu hạnh theo dòng thời gian

BÁO ân là hạnh nên làm

HIẾU tâm thực hiện bình an bốn mùa.

HOÀI niệm công hạnh ngàn xưa

NIỆM ân đức Mục thỉnh thưa lời vàng

TỨ thời âm vẫn còn vang

ÂN lưu hạnh đức ngập tràn thế nhân.

CHA xưa cực khổ vô ngần

MẸ càng vất vả trăm phần vì con

SANH con vóc mẹ mỏi mòn

THÂN nay khôn lớn lòng son kỉnh thờ.

ÂN sâu tâm niệm phụng thờ

SƯ sinh nghĩa nặng bao giờ đền xong

HUẤN từ ghi khắc trong lòng

DỤC thâm ân báo sen hồng nở hoa.

QUỐC gia mảnh đất quê cha

VƯƠNG thân gìn giữ nhà nhà bình an

THỦY lưu đây đó ngập tràn

THỔ là nền tảng mùa màng sinh sôi.

TÍN tâm hướng Phật vun bồi

CHỦ nhân tích tạo bao đời phước duyên

ĐÀN na hộ pháp chu viên

VIỆT Nam quốc độ tiền hiền dựng xây.

NGUYỆN lòng báo đáp ân dầy

TU sửa tâm ý chuyển xoay nghiệp trần

BÁO đức các bậc hữu ân

ĐÁP đền vô lượng duyên nhân bao đời

VẸN nguyền hướng đạo không rời

VẺ hân hoan hiện rạng ngời thiền gia

NGHĨA tình bao kiếp hằng sa

ÂN nay kết tụ ma ha diệu kỳ.

Dòng đời luân chuyển vân vi

Đạo tâm tỏa sáng lưu ly sắc màu

Tự ngàn xưa đến ngàn sau

Vu lan tiếng vọng ngạt ngào hiếu tâm./.

    Chia sẻ với thân hữu: