CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Văn tế hạn vận Huỳnh Liên

Hỡi ôi!

Chưa thành chí nguyện,

Khó kiếm dược linh.

Bịnh tình dằn vặt.

Nghiệp lực hung hành!

Khiến Thầy lìa vóc huyễn,

Xui đạo biến sắc Huỳnh!

Nhớ cố Ni trưởng xưa:

Tươi xinh sắc diện,

Tráng kiện thân hình;

Vì đời xả kỷ,

Vì đạo hy sinh.

Thoát tục phát nguyền dõng mãnh.

Xuất gia lập hạnh trì bình.

Trên bốn mươi năm tu hành tinh tấn,

Hơn nửa cuộc đời gắn cận nhơn sinh.

Đòi cảnh hoà bình,

Xả thân lập nguyện.

Giúp người hối chuyển,

Dịch kệ ra kinh.

Hằng khuyên nhủ Ni sinh,

nên cố gắng nhiệt tình,

chuyên học hành thành đạt;

Hầu phát huy Phật Pháp,

cho tận tường hết mực,

trương đạo đức thạnh hành.

Cần giúp đỡ nhơn sinh,

nên cố gắng tận tình vì Dân tộc;

Chớ nệ hà khó nhọc,

phải chăm lo tận lực với non sông.

Điều từ thiện nhiệt tình theo tiếp tục,

Việc phước lành gắng sức nối công trình.

Đây lời Thầy (cố Ni trưởng) :

“Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương”.

Nhưng hỡi ơi! Bỗng dưng:

Nửa đường đứt đoạn,

Phút chốc ly trần!

Lời ngọc ngữ,

đệ tử thừa hành ghi khắc dạ;

Tiếng kim ngôn,

Ni chúng kỉnh tạ tạc tâm thành.

Đớn đau thay!

Nguyện lành chưa thành đạt,

Thuyền giác rước thình lình!

Bỏ đời, bỏ đạo, bỏ dứt nhơn sanh,

bỏ dở khối công trình ấp ủ;

Để thảm, để sầu, để đau đệ tử,

để tuôn dòng suối lệ mông mênh.

Đến hôm nay thì ôi thôi:

Trăng mờ mây ám,

Đời thảm đạo phiền.

Còn Thầy đâu dạy dỗ?

Còn ai nữa nhủ khuyên?

Thế gian mờ ánh sáng,

Hệ phái mất Thầy hiền!

Những tiếc thương Thầy:

Độ chúng chưa tròn đà gãy gánh,

Giúp dân chưa toại đã buông giềng.

Chúng đệ tử phát nguyền xin nối bước,

Hệ phái Ni nguyện ước vững tu thiền,

Cố chống đỡ ngôi nhà Tam bảo,

Gắng tuyên dương ánh đạo hoàn nguyên.

Vẫn biết:

Thân người mộng ảo,

Cõi đạo an nhiên,

Sắc không, không sắc vô phiền,

Hữu hình hữu hoại siêu nhiên diệu kỳ.

Nhưng trước cảnh biệt ly,

Ai không sầu thổn thức,

Còn trong niềm côi cút.

Ai khỏi chất ưu phiền.

Thôi đành gạt lệ vui yên,

để Thầy được an nhiên tịch tịnh;

Cố gắng dằn lòng tươi tỉnh,

nhớ Thầy gìn chánh định cần chuyên.

Kính mừng Đức Cố Ni trưởng:

Độ đời trọn vẹn, lãnh đạo chu viên,

Phản hồi Phật Quốc, an trụ đài Liên.

Phục duy thượng hưởng

Con trẻ Khánh Liên

Kiềng thiềng kính tế

    Chia sẻ với thân hữu: