CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Văn tưởng niệm Đại lão HT. Pháp sư Thích Giác Nhiên

h1 Copy

Năm hăm-ba, tại Ô Môn sông nước

Thiện sĩ chào đời, lễ giáo thuần lương

Vừa tám tuổi thơ, cha về cõi Phật

Mẹ dẫn quy y, giác ngộ con đường.

 

Căn tánh thông minh, hiếu học khác thường

Đọc sách thánh hiền, mở mang tâm trí

Trai giới giữ gìn, căn lành tăng trưởng

Siêng năng tu niệm, tỏ ngộ chân kinh.

 

Năm năm-hai, khi duyên lành hội đủ

Gặp được Tổ sư, thế phát xuất gia

Tròn một năm sau, nhận giới Sa-di

Chơn Lý nối truyền, theo Thầy hoằng hóa.

 

Vào năm năm-tư, Tổ sư vắng bóng

Nương theo nhị Tổ, nhận giới Tỳ-kheo

Như rồng chuyển mình, pháp khí Sa-môn

Sứ mạng thiêng liêng, tinh cần truyền bá.

 

Nối hạnh Tổ sư, thắp đèn tuệ giác

Lập Giáo đoàn bốn, khắp chốn vân du

Sài Gòn, Nam Bộ, các tỉnh miền Trung…

Rống tiếng sư tử, giúp người quy ngưỡng.

 

Ngoài hoằng pháp, còn xây chùa độ chúng

Bốn mươi Tịnh xá, trong ngoài nước trang nghiêm

Tịnh xá Trung tâm, Pháp viện Minh Đăng Quang

Trụ sở giáo dục, giúp Giáo đoàn phát triển.

 

Vào năm sáu-sáu, vận động thành công

Lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam

Từ đó, Giáo đoàn có pháp lý, pháp nhân

Bước ngoặc mở ra phương trời cao rộng.

 

Tổng vụ trưởng, rồi Tổng Tri sự trưởng

Suốt hai nhiệm kỳ, lãnh đạo anh minh

Viện trưởng Viện Hành đạo, đại chúng suy tôn

Rồi Pháp chủ Tăng-già Khất sĩ thế giới.

 

Tại quê hương, suốt hai mươi năm hành đạo

Tiếp Tăng độ chúng, phụng sự nhân sanh

Nhiều bậc rường-cột lần lượt đào tạo nên

Hoằng truyền chân lý bằng thi ca dễ hiểu.

 

Năm bảy-tám, khi chu toàn nhiệm vụ

Giao trọng trách cho hậu côn phụ trách

Tạ tổ tiên, lìa quê hương yêu dấu

Xuất ngoại hoằng dương suốt ba mươi bảy năm.

 

Cuộc đời ngài, gương phụng sự thanh cao

Truyền lời Phật bằng ngôn từ dễ hiểu

Giảng chân lý bằng thi ca bình dị

Cảm hóa bao người hạnh phúc, an vui.

 

Soạn “Nghi thức tụng niệm” thuần Việt, dễ tu

Pháp môn tọa thiền, Ánh nhiên đăng cao ngất

Thương nhớ mẹ hiền với Tiếng lòng người hiếu tử

Tứ kệ tĩnh tâmđã cảm hóa bao người.

 

Tuyên truyền diệu lý hơn chục sách thơ

Diệu lý Đông phương, Diệu lý pháp đăng,

Diệu lý nhiên đăng, Diệu lý thậm thâm,

Diệu lý phá mê, Diệu lý viên thông…. ngời sáng.

 

Diệu lý tĩnh tâm, Diệu lý Minh Quang”,

Diệu lý tuệ đăng, “…bảo đăng, “…thiền định,

Diệu lý Bát-nhã, Diệu lý Tâm kinh,

Tư tưởng siêu nhânthấm nhuần chất Phật.

 

Đạo phong ngời sáng, cốt cách thanh cao

Hoằng pháp lợi sinh, không hề mệt mỏi

Chân tình, giản dị, khiêm hạ, bao dung

Viễn kiến, vị tha, dấn thân, tự tại…

 

Chín mươi ba tuổi, hoằng pháp sáu-mươi năm

Chu du bốn biển, xây con đường giải thoát

Tứ đại huyễn mộng, chân tâm ngài sáng mãi

Thương ánh đạo mầu, quyết phụng sự nhân sanh.

 

Phạm hạnh đã thành, vô thường đến thật nhanh

Việc nên đã làm, không còn gì quyến luyến

Yên nghỉ quê nhà, trọn tình với Tổ quốc

Gương sáng ngàn đời, hậu bối mãi khắc ghi.

 

Nam-mô Giác linh Trưởng lão THÍCH GIÁC NHIÊN thùy từ chứng giám.

 

Ghi chú: Viết nghiêng trong dấu ngoặc kép là các tác phẩm của Trưởng lão Thích Giác Nhiên.

* Tăng chúng chùa Giác Ngộ phân ưu

* Chùa Giác Ngộ kính viếng Đại lão Hòa thượng Pháp sư

    Chia sẻ với thân hữu: